Hoppa till innehållet

Programstyrelse för digital tjänsteutveckling

Programstyrelsens uppgift är att bidra till en långsiktig utveckling av programmet digital tjänsteutveckling. Målet är att det ska finnas en stark koppling till näringslivet, att studenterna får förståelse för näringslivets krav och vardag och att studenterna får möjlighet att bygga nätverk.

Den nuvarande programstyrelsen består av följande ledamöter:

  • Sofia Larsson, RISE Interactive
  • Kristin Hammarberg, RISE Interactive
  • Joakim Wiklund, Agio
  • Fredrik Lundström, Tulldata
  • Ola Dagberg, DeLaval 
  • Helena Eriksson, Vinter kommunikationsbyrå