Hoppa till innehållet

Skarpt projekt för kreativa studenter

Publicerad: 20 juni 2019

Hur jobbar en digital tjänsteutvecklare och vilken nytta har teorier i praktiken? Under tredje året på programmet digital tjänsteutveckling får studenterna svar på frågorna i kursen avancerad tjänstedesign. I ett skarpt projekt tillsammans med företag får studenterna ett unikt tillfälle att tillämpa allt de lärt sig under kursen.

Kursen avancerad tjänstedesign har fokus på agil utvecklingsmetodik. Enkelt beskrivet är agil utvecklingsmetodik ett arbetssätt som hanterar förändrade krav, till exempel under ett projekt, och är en vanligt förekommande arbetsform inom många it-företag. I årets upplaga av kursen gav två entreprenörer inom turism- och besöksnäringen studenterna uppdraget att skapa koncept för digitala innovationer som stödjer entreprenörernas befintliga verksamhet.

– Vi är intresserade av användarnas perspektiv och hur vi som tjänsteutvecklare kan skapa värde för dem. Digital tjänsteutveckling beskrivs som bryggan mellan människa och teknik. Om vi förstår den bakomliggande tekniken kan vår kompetens vara avgörande för att ro it-projekt i land och skapa värde för användarna, förklarar Hanna Lundmark Björk, student på programmet i digital tjänsteutveckling.

Prototyper

Genom att använda agil projektledning som stöd för ett kreativt och innovativt projekt har studenterna tagit fram en interaktiv prototyp av en digitalt guidad upplevelse för turister och besökare. Studentprojektet innebar att studenterna jobbat i små självständiga team där alla bidragit till den gemensamma prototypen. Studenterna ledde och genomförde projektet i olika etapper med återkommande möten med alla team där de var och en fick prova på att leda gruppen framåt i utvecklingen.

Spelifiering, som innebär att spelelement används inom områden utanför vad vi normalt sett förknippar med spelande, var ytterligare en utmaning att inkludera i tjänsten. Studenternas prototyp visade hur användarna av deras föreslagna applikation kan interagera med en digital värld och den aktuella platsen där de befinner sig, samtidigt som de genom spelmomenten lär sig mer om platsens natur och kultur.

Kreativt och brett program

Studenterna presenterade sitt arbete för cirka 40 deltagare under en internationell workshop för digital och hållbar utveckling av landsbygden i Vuollerim. Studenterna fick också prova på att arbeta med nya utmaningar tillsammans med studenter från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Digital tjänsteutveckling är ett brett program där informatik, ekonomi och verksamhetsutveckling också ingår. Att programmet är brett gör det roligt! I Vuollerim fick vi jobba med olika nya utmaningar och spånat idéer och fokuserat på en kreativ process. Även om en idé låter galen idag kan den fungera bra i framtiden med nya teknologier på plats, säger Therese Göransson, även hon student på programmet digital tjänsteutveckling.

Hanna Lundmark Björk håller med:

– Ja, under workshoppen blev vi ”inkastade” i nya utvecklingsproblem då vi tillsammans med SLU-studenterna fick utforska nya idéer och lösningar. Det var intressant att se vad vi kunde bidra med och vad SLU-studenternas perspektiv innebar. Vi fick verkligen uppleva att det finns olika teorier och perspektiv och det är bra. Att lära från varandras olikheter för att ta fram en gemensam lösning är inte det enklaste, men stöds av en bra process där alla idéer kan tas med.

Under workshoppen gjordes också via länk, kortare presentationer inför internationella och nationella landsbygdsutvecklare som samtidigt hade möten på olika platser runt om i Sverige.