Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Digital tjänsteutveckling, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Digital tjänsteutvecklingsprogrammet är en treårig utbildning (180 hp) som leder till en filosofie kandidatexamen i informatik med inriktning digital tjänsteutveckling. Informatik är ett huvudområde som studerar informations- och kommunikations-teknologi (IKT) och dess påverkan på människor, organisationer och samhälle. Utbildningen fokuserar på tjänsteutveckling, det vill säga tjänster som baseras på tekniska plattformar, och betonar vikten av olika intressenters medverkan. Centrala områden för utbildningen är designprocesser, användningssituationer och öppen innovation. Utbildningen inleds med kurser innehållande baskunskaperna inom informatikämnet samt programutveckling och design. År två är en fördjupning mot inriktningen digital tjänsteutveckling bestående av kurser i tjänstedesign, webbutveckling och verksamhetsutveckling.

År 3 inleds med en valfri termin följt av de sista kurserna i informatik. Dessa kurser är mer praktiska och fördjupade kring tillämpningen av teoretiska kunskaper i arbetet att utveckla digitala tjänster kopplade till reella organisationer. Utbildningen avslutas sedan med ett självständigt examensarbete inom informatik med inriktning digital tjänsteutveckling. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.  Utbildningen innehåller ett valfritt utrymme på 30 hp. Programmet Digtal tjänsteuveckling ges både som campusutbildning och som distansutbildning. Vid distansutbildning ingår inga obligatoriska träffar på campus Luleå. Undervisning på engelska kan förekomma.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Informatik 1- 30 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0004N Databaser I 7,5 Grundnivå
D0019N Programutveckling med Java 7,5 Grundnivå
I0006N Design av IT 7,5 Grundnivå
I0016N Introduktion till informatik och digital tjänstedesign 7,5 Grundnivå

Informatik 31-60 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
I0001N Verksamhetsutveckling med hjälp av IT 7,5 Grundnivå
I0005N IT-design från ett systemperspektiv 7,5 Grundnivå
I0017N Tjänstearkitektur 7,5 Grundnivå
I0019N Strategisk tjänstedesign 7,5 Grundnivå

Informatik 61-90 hp: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0023E Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 Grundnivå
I0001E Examensarbete i informatik, inriktning digital tjänsteutveckling, kandidat 15,0 Grundnivå
I0002E Avancerad tjänstedesign 15,0 Grundnivå

Inriktning digital tjänsteutveckling: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0015D Webbutveckling I - Introduktion 7,5 Grundnivå
D0019E Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser 7,5 Grundnivå
D0021N IT-projekt 7,5 Grundnivå
D0026A Grafiska användargränssnitt 7,5 Grundnivå
I0003E Informationsmodellering 7,5 Grundnivå
I0012N Interaktion och Mobilitet 7,5 Grundnivå
I0018N Affärer och digitalt entreprenörskap 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.