Ekonomie, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Hos oss får du en gedigen ekonomiutbildning med gott anseende. Programmet ger dig en bred kompetens som skapar många möjligheter. De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten.

Vår goda relation till näringslivet avspeglar sig i utbildningen. Samarbetet med branschen gör att programmet är anpassat till arbetsgivares framtida behov. Undervisningen innehåller också inslag av företagsnära projektarbeten. Du kan även välja en verksamhetsförlagd projektkurs och prova på ekonomyrket på ett företag som du själv väljer. Det låter dig testa dina kunskaper i praktiken och ger värdefulla kontakter. Flera av de forskare och lärare som du möter under din utbildning är prisbelönta för sitt sätt att undervisa och kontakten mellan lärare och studenter är erkänt god.

Utbildningens innehåll

Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du söker programmet med studieort Luleå, eller med studieort Skellefteå. Oavsett vilken ort du väljer läser alla studenter sista året i Luleå. En viss del av undervisningen till studieort Skellefteå sker via videosändning. Det första året läser du kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. Detta ger dig breda kunskaper, något som arbetsgivare ser som viktigt. Under det andra året läser du ekonomikurser parallellt med inledande kurser i juridik, vetenskaplig teori och metod samt statistik. Tredje året läser du kurser inom nationalekonomi eller företagsekonomi beroende på vilken inriktning du har valt. Du som väljer företagsekonomi har möjlighet att specialisera dig mot redovisning och styrning, ledarskap och affärsutveckling eller marknadsföring. Efter din kandidatexamen kan du välja att studera vidare mot en magisterexamen inom nationalekonomi eller en masterexamen inom internationell affärsverksamhet.

Inriktningar

Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning fördjupar dina kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. 

Företagsekonomi, specialisering marknadsföring fördjupar dina kunskaper om digitala strategier och hur kunder och marknader fungerar och kan påverkas. 

Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling lär dig analysera och värdera företag, bolagsstyrning och affärsplanering.  

Nationalekonomi handlar om hur olika företag och marknader organiseras, hur företagens val påverkar dess möjligheter till överlevnad och vinster, samt hur ekonomisk politik påverkar hushåll och företag. 

Var kan jag jobba?

Karriärmöjligheterna är många oavsett examensinriktning. Du kan till exempel arbeta med affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, finans- och finansieringsfrågor, ekonomisk styrning och planering, analytiker, samt redovisning och revision. Exempel på arbetsplatser där ekonomer jobbar är konsult- och reklambyråer, försäkringsbolag, revisionsfirmor, banker och offentlig förvaltning.

Anmälan
Ekonomie, kandidat
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80928
2020-04-15
40

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Eller:

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Anmälan
Ekonomie, kandidat
Skellefteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80939
2020-04-15
20

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Eller:

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»