Hoppa till innehållet

Ekonomie, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten. Hos oss får du en gedigen ekonomiutbildning med gott anseende. Programmet ger dig en bred kompetens som skapar många möjligheter för framtiden.

Universitetets goda relation och samarbete till näringslivet speglar sig genom hela utbildningen. Programmet är därför anpassat efter dina framtida arbetsgivares behov. Du får testa dina kunskaper i praktiken vilket ger dig värdefulla kontakter för framtiden. Flera av de forskare och lärare som du möter under din utbildning är prisbelönta för sitt sätt att undervisa. Många av våra studenter upplever en god gemenskap till både lärare och andra studenter vid universitetet.

Utbildningens innehåll

Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Det första året läser du kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. Detta ger dig breda kunskaper, något som arbetsgivare ser som viktigt. Under det andra året läser du ekonomikurser parallellt med inledande kurser i juridik, vetenskaplig teori och metod samt statistik. Tredje året läser du kurser inom nationalekonomi eller företagsekonomi beroende på vilken inriktning du har valt. Du som väljer företagsekonomi har möjlighet att specialisera dig mot redovisning och styrning, ledarskap och affärsutveckling eller marknadsföring. 

Undervisningen innehåller företagsnära projektarbeten och du får möjlighet att välja en verksamhetsförlagd projektkurs för att prova på ekonomyrket på valfritt företag. Efter din kandidatexamen kan du välja att studera vidare mot en magisterexamen inom nationalekonomi eller en masterexamen inom internationell affärsverksamhet. 

Inriktningar

Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning fördjupar dina kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. 

Företagsekonomi, specialisering marknadsföring fördjupar dina kunskaper om digitala strategier och hur kunder och marknader fungerar och kan påverkas. 

Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling lär dig analysera och värdera företag, bolagsstyrning och affärsplanering.  

Nationalekonomi, handlar om hur samhället och marknader organiseras, hur företagens val påverkar deras möjligheter till överlevnad och vinster, samt hur ekonomisk politik påverkar hushåll och företag. 

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheterna är många oavsett examensinriktning. Du kan till exempel arbeta med affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, finans- och finansieringsfrågor, ekonomisk styrning och planering, analys, samt redovisning och revision. Exempel på arbetsplatser där tidigare studenter jobbar är konsult- och reklambyråer, försäkringsbolag, revisionsfirmor, banker och offentlig förvaltning.

Anmälan
Ekonomie, kandidat
Luleå, Normal, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80959
2024-04-15
35

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2024-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491941