Hoppa till innehållet

Ekonomie, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten. Hos oss får du en gedigen ekonomutbildning med gott anseende. Programmet ger dig en bred kompetens som skapar många möjligheter.

Vår goda relation till näringslivet avspeglar sig i utbildningen. Samarbetet med branschen gör att programmet är anpassat till arbetsgivares framtida behov. Undervisningen innehåller också inslag av företagsnära projektarbeten. Du kan även välja en verksamhetsförlagd projektkurs och prova på ekonomyrket på ett företag som du själv väljer. Du får testa dina kunskaper i praktiken och det ger värdefulla kontakter. Flera av de forskare och lärare som du möter under din utbildning är prisbelönta för sitt sätt att undervisa. Kontakten mellan lärare och studenter är god.

Utbildningens innehåll

Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Det första året läser du kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. Detta ger dig breda kunskaper, något som arbetsgivare ser som viktigt. Under det andra året läser du ekonomikurser parallellt med inledande kurser i juridik, vetenskaplig teori och metod samt statistik. Tredje året läser du kurser inom nationalekonomi eller företagsekonomi beroende på vilken inriktning du har valt. Du som väljer företagsekonomi har möjlighet att specialisera dig mot redovisning och styrning, ledarskap och affärsutveckling eller marknadsföring. Efter din kandidatexamen kan du välja att studera vidare mot en magisterexamen inom nationalekonomi eller en masterexamen inom internationell affärsverksamhet.

Inriktningar

Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning fördjupar dina kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. 

Företagsekonomi, specialisering marknadsföring fördjupar dina kunskaper om digitala strategier och hur kunder och marknader fungerar och kan påverkas. 

Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling lär dig analysera och värdera företag, bolagsstyrning och affärsplanering.  

Nationalekonomi handlar om hur olika företag och marknader organiseras, hur företagens val påverkar dess möjligheter till överlevnad och vinster, samt hur ekonomisk politik påverkar hushåll och företag. 

Var kan jag jobba?

Karriärmöjligheterna är många oavsett examensinriktning. Du kan till exempel arbeta med affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, finans- och finansieringsfrågor, ekonomisk styrning och planering, analytiker, samt redovisning och revision. Exempel på arbetsplatser där ekonomer jobbar är konsult- och reklambyråer, försäkringsbolag, revisionsfirmor, banker och offentlig förvaltning.

Anmälan
Ekonomie, kandidat
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80001
2022-04-19
40

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491941