Läsordning
Ekonomie, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 4+5+6
7,5 Hp
Schemamodul 1+2+3
7,5 Hp
Schemamodul 4+5+6

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Vetenskapsteori, metod och etik
Ny kurs
7,5 Hp
Strategisk ledning
Ny kurs
7,5 Hp
Finansiell ekonomi
Kurser inom examensutgång

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom examensutgång