Hoppa till innehållet

Vanliga frågor och svar om hälsovägledarprogrammet på distans

Publicerad: 29 februari 2012

Vad innebär det att läsa en utbildning på distans?

Utbildningen går på distans med campusveckor vilket innebär att du som student kommer till  Luleå campus en vecka i taget 1-2 gånger per termin. Vid dessa tillfällen är närvaro obligatorisk. 

Hur sker undervisningen på distans?
De lektioner som inte genomförs på Campus sker i ett webbklassrum. Vi använder oss bland annat av pedagogiken flippade klassrum och det innebär att du har sett en inspelad föreläsning och läst litteratur innan lektionen. Vid lektionstillfället jobbar du tillsammans med andra studenter med uppgifter i webbklassrummet. Ibland sker även föreläsningar i realtid i webbklassrummet. Examinationer, seminarier och metodövningar sker både i webbklass rum och under campusveckorna.

Vilka veckor är det campusveckor på Luleå tekniska universitet?
De planerade campusveckorna i termin 1 för höstterminen 2021 sker vecka 35 och 43.

Vad kan jag få för jobb som hälsovägledare?
Idag finns ett behov på arbetsmarknaden av personer som har ett salutogent synsätt, dvs arbetar med faktorer som bidrar till och vidmakthåller hälsa. De arbetsgivare som söker den kompetensen kan vara kommuner, myndigheter (försäkringskassa, arbetsförmedling) och landsting. Hälsovägledare kan också arbeta på friskvårdsanläggningar och som egna företagare. Under utbildningen ges möjlighet för att planera för den egna karriärutvecklingen.

Kan jag få jobb efter avslutad utbildning?
Det brukar vara så att några har jobb och andra inte. Flera hade fått anställning på arbetsplatser där de hade gjort sin praktiska del av utbildningen det vill säga de verksamhetsförlagda studierna.

Programmets tredje år.
Under termin 5 läser man valfria kurser, vi kan erbjuda två, Stressfysiologi, 15 hp och Personlig träning, 15 hp. Under den terminen kan du välja att studera utomlands eller på ett annat lärosäte för att "nischa" in sig på något ämne inom hälso- och friskvårdsbranschen. Detta ökar givetvis anställningsbarheten.  På vårterminen det tredje året skriver man en kandidatuppsats för att fördjupa sig i något valt ämne inom ramen för ämnet hälsofrämjande arbete.

Studerar jag mycket på egen hand som distansstudent?
Du kommer att ha en hel del uppgifter som skall lösas tillsammans med andra. Det finns möjligheter att skapa möten för studentgrupper i webbklassrummet. Naturligtvis kan även Skype och andra interaktiva medier nyttjas.

Vad skiljer ett distansprogram från ett program som går på Campus?
Som student på ett distansprogram har du samma rättigheter, skyldigheter och ansvar som de som läser på campusprogram.  Målsättningar och krav är lika, och du kan naturligtvis studera tillsammans med andra men då med hjälp av interaktiva medier. Ett exempel på vad som är extra viktigt som distansstudent är att man dagligen läser sin mail.

Vad krävs det för teknisk utrustning för att kunna läsa programmet på distans?
Dator och tillgång till Internet hemma eller via lärcentrum, bibliotek eller annan lösning där du har en bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, helst 2,0 Mbit/s.  Du kan mäta hastigheten på www.bredbandskollen.se . Du behöver också ha ett headset med mikrofon och en webbkamera för möten/seminarier i webbklassrummet. Detta behöver du för att kunna delta och hämta och lägga upp material. I samband med programstarten rekommenderar vi också att du tar med egen bärbar dator (inte pekplatta) till studiestarten. Då kan du få hjälp med att installera viktiga program på plats.

Kan man använda mobilt bredband?
Våra erfarenheter är att det kan uppstå problem eftersom uppkopplingshastighet och kvalitet kan variera.  Uppkopplingshastigheten kan också variera utifrån abonnemangsformen. Utvecklingen går framåt även på detta område, och det viktiga är att du har en bredbandsuppkoppling som fungerar.

Behöver jag ha speciella datakunskaper?
Nej, inte speciella men goda datakunskaper underlättar eftersom mycket av undervisningen sker interaktivt via webb. Du kommer att producera eget material, till exempel rapporter som skrivs i Word och lämnas in i lärplattformen och presentationer som skrivs i Power Point och presenteras i webbklassrummet.

Hur kan jag bo i Luleå under campusveckorna?
Det finns många olika lösningar på boenden för dig som distansstudent, på LTUs hemsida kan du läsa mer om boende i Luleå.  Här hittar du mer information.

Måste jag komma till uppstartsveckan?
Registrering sker digitalt i Ladok. Mer programspecifik information får ni under första campusveckan. Vi bjuder även in till ett digitalt möte under vecka 34. I antagningsbrevet får du information om när och hur nolleperioden för hälsovägledarprogrammet ser ut.