Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till medvetna och hälsofrämjande val.

Hälsovägledarprogrammets huvudområde är hälsopromotion och utgår från en helhetssyn på hälsa kopplat till fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och existentiellt välbefinnande. Som hälsovägledare arbetar du vägledande med att främja, stärka och bevara hälsa på individ, grupp- och samhällsnivå. Hälsovägledare är ett yrke i tiden och arbetar i organisationer där människors hälsa och välbefinnande prioriteras.

Utbildningens innehåll

Första året läggs den teoretiska och praktiska grunden i hälsopromotion. Du studerar kost, fysisk aktivitet, anatomi och fysiologi och hälsopsykologi med motiverande samtal och börjar tillämpa kunskapen praktiskt. 

Under år två läser du kurser i massage, mentala träningsmetoder och E-hälsopromotion.  Året innehåller även studier om kultur och natur som redskap i hälsopromotiv verksamhet och hälsopromotion i samhället, samt ett tillämpat hälsoprojekt i samverkan med en uppdragsgivare.

I termin fem, år tre, kan du läsa en helt valfri termin där vi erbjuder valbara kurser i stressfysiologi och personlig träning. Den valfria terminen är även en möjlighet för dig som vill prova på att studera utomlands. Termin sex fördjupar du din kunskap inom hälsopromotion genom ett forskningsförberedande examensarbete. 
 
I utbildningen till hälsovägledare kombineras teorikurser med kurser som blandar teori - och praktiska moment.  Verksamhetsförlagda studier innebär att du i vissa kurser genomför specifika uppgifter i olika sammanhang och i andra kurser har längre sammanhängande perioder där du befinner dig på en arbetsplats och genomför hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet utförs med människor i alla åldrar. I möten med kunder vägleder du till bättre hälsa inom områdena kost, fysisk aktivitet, mentala träningsmetoder och massage. 

Under din utbildning på Hälsovägledarprogrammet skapar du en personlig E-portfolio, där du synliggöra dina kompetenser och färdigheter inför kommande yrkesliv. Kurser i programmet kan komma att ges på engelska.


Distansutbildning
Utbildningen ges på distans med campusveckor. Det innebär att delar av utbildningen sker på campus i Luleå. På plats läser du intensivt i en vecka åt gången vid tre till fyra tillfällen per termin. Under dessa veckor genomförs examinationer och praktiska lektioner. Resten av utbildningen sker på distans i ett webbklassrum där vi har lektioner och seminarier. Vi tillämpar "flipped classroom", vilket innebär att du har förberett dig inför lektionen genom att lyssna till föreläsningar och läsa litteratur.

Var kan jag jobba?

Hälsovägledare arbetar inom privata hälso- och friskvårdsanläggningar och som egna företagare. De arbetar även inom kommuner och landsting. Intresset för att ta hand om sin kropp och sitt välbefinnande har ökat. Det har lett till fler jobb inom hälso- och friskvårdsbranschen och många har utbildat sig för att höja kompetensen inom området.

Anmälan
Luleå, Distans, Hösten 2017

Startdatum 2017-08-23, v.34 2017
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-82759
2017-04-18
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Organisation: Hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493288