Hoppa till innehållet

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost, stresshantering och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till hälsofrämjande val.

Hälsovägledarprogrammets huvudområde är hälsopromotion och utgår från en helhetssyn på hälsa kopplat till fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande. Som hälsovägledare arbetar du vägledande med att främja, stärka och bevara hälsa på individ, grupp- och samhällsnivå. Hälsovägledare är ett yrke i tiden och arbetar i organisationer där människors hälsa och välbefinnande prioriteras.

Utbildningens innehåll

Första året läggs den teoretiska och praktiska grunden i hälsopromotion. Du studerar kost, fysisk aktivitet, arbetsmiljö & stress, anatomi och fysiologi samt hälsopsykologi med motiverande samtal och börjar tillämpa kunskapen praktiskt. 

Under år två läser du kurser i massage, mentala träningsmetoder och E-hälsopromotion. Året innehåller även studier om kultur och natur som redskap i hälsopromotiv verksamhet och folkhälsa, samt ett tillämpat hälsoprojekt i samverkan med en uppdragsgivare.

I termin fem, år tre, kan du läsa en helt valfri termin där vi erbjuder valbara kurser i stressfysiologi och personlig träning. Den valfria terminen är även en möjlighet för dig som vill prova på att studera utomlands. Termin sex fördjupar du din kunskap inom hälsopromotion genom ett forskningsförberedande examensarbete. 

De obligatoriska kurserna ger dig många fördelar inför din framtida yrkesroll, däribland fysisk aktivitet på recept (FaR), hälsoprofilbedömning (Health profile institute, HPI), motiverande samtal (MINT) samt licensierad personlig tränare (FRISK ackrediterad). Utbildningen ger dig även möjlighet att praktisera systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på en arbetsplats.
 
I utbildningen till hälsovägledare kombineras teorikurser med kurser som blandar teori - och praktiska moment. Verksamhetsförlagda studier innebär att du i vissa kurser genomför specifika uppgifter i olika sammanhang och i andra kurser har längre sammanhängande perioder där du befinner dig på en arbetsplats och genomför hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet utförs med människor i alla åldrar. I möten med kunder vägleder du till bättre hälsa inom områdena kost, fysisk aktivitet, mentala träningsmetoder, stresshantering och massage. Arbetet innefattar även hälsosamtal och vägledning för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos individer och grupper där levnadsvanor är centralt.

Distansutbildning
Utbildningen ges på distans med obligatoriska campusveckor. Det innebär att delar av utbildningen sker på campus i Luleå. På plats läser du intensivt i en vecka åt gången cirka två tillfällen per termin. Under dessa veckor genomförs examinationer och praktiska lektioner. Resten av utbildningen sker på distans i ett webbklassrum där vi har lektioner och seminarier. Du förväntas studera 40 timmar per vecka på hemorten med stöd av digitala media, enskilt och med kurskamrater. Vi tillämpar "flipped classroom", vilket innebär att du har förberett dig inför lektionen genom att lyssna till föreläsningar och läsa litteratur.

Var kan jag jobba?

Hälsovägledare finns inom regioner eller kommuner för att stödja, utveckla och strategiskt arbeta med att främja hälsosamma levnadsvanor. Hälsovägledare kan även arbeta inom företagshälsovård eller försvarshälsan samt privata hälso- och friskvårdsanläggningar eller som egna företagare. 

Anmälan
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 2
1-2 träffar/termin, motsvarande 5 d/träff på campus (dvs 5-10 d/term). Tillgång till egen dator med möjlighet eller behörighet att få program installerade krävs. Internetanslutning (minst 0,5 Mbps), samt tillgång till headset med mikrofon och webbkamera.
LTU-83110
2023-04-17
35
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jimmy Ingemansson

Jimmy Ingemansson, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Hälsovägledarprogrammet

Organisation: LTUMVO, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492931