Programråd - Hälsovägledning kandidat hälospromotion

Programrådets uppgifter är att bidra till långsiktig utveckling av program med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.

Representanter i programråden är: Externa representanter, alumni, studentrepresentanter, lärarrepresentanter och programkoordinatorer.
 

Externa representanter

Studentrepresentanter

Sex studentrepresentanter (två från vardera årskurs)
Om förhinder att delta i möte utser deltagaren själv ersättare.

Utbildningsledare

Lärarepresentanter