Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Erica Lång

Möt läraren Catrine Kostenius

Publicerad: 17 december 2014

Hej där, vem är du?

– Jag heter Catrine Kostenius och är lärare på Hälsovägledarprogrammet och ämnesföreträdare för ämnet hälsopromotion. Det är också inom ämnet hälsopromotion som jag bedriver min forskning.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag börjar med att möta studenterna i den första hälsopromotionskursen där de lär sig om hälsoteorier och modeller som går att koppla till hälsovägledning. Sedan möter jag dem i hälsopromotionskurserna under tre år för att jobba med det vetenskapliga spåret som handlar om att söka, värdera och referera till forskning. Avslutningsvis möts vi när studenterna själva skriver ett examensarbete kopplat till hälsofrämjande arbete.

Hur är du som lärare?

– Jag gillar aktivitet, både tankemässig och fysisk aktivitet, så jag försöker få in diskussioner och rörelse i mötet med studenterna. Inlärningen ökar och så är det roligt också!

Varför är det så roligt att undervisa?

– Det är härligt att möta de som är intresserade av att vägleda andra till god hälsa. Det finns så mycket energi i att vilja göra en positiv skillnad.

– Att se studenter utvecklas rymmer också mycket glädje för mig, att få följa med dem en bit på vägen, från en student som är intresserad av hälsa till en professionell hälsovägledare. Det är roligt.

Vad är fördelarna med att läsa på distans?

– Hälsovägledarprogrammet går på distans med campusveckor här i Luleå och det gör det möjligt för många fler att läsa till hälsovägledare. Det innebär att vi ses några gånger varje termin och dessa möten är viktiga eftersom det är i just mötet med andra människor de färdiga hälsvägledarna kommer att jobba. Samtidigt tycker jag att det är väldigt bra att studenterna utvecklar god färdighet med IKT, informations och kommunikations teknologi, eftersom mycket av vår kommunikation och vårt kunskapsinhämtande i vårt samhälle sker via mobiler och social medier. En hälsovägledare ska kunna vägleda både in real life och med hjälp av IKT.

Hälsovägledare är ett ganska nytt yrke. Varför behövs hälsovägledare idag?

– Vi vinner så mycket på att främja hälsan hos det svenska folket. I de nationella folkhälsomålen beskrivs tydligt att vi ska arbeta hälsofrämjande så vi behöver utveckla hälso- och sjukvården. Mitt förslag är att komplettera den personal som arbetar med sjukvård och rehabilitering med hälsovägledare som bidrar med att hjälpa människor bevara och förbättra sin hälsa och stötta hälsosamma beteendeförändringar. Det borde finnas minst en Hälsovägledare på varje hälsocentral i Sverige.

Ett gott exempel på hur hälsovägledare arbetat för att vägleda patienter till god hälsa vilket sparat mycket resurser i hälso- och sjukvården finns i Västerås. Googla på ”Utveckling av Hälsocenter Västerås” och läs mer.

Var arbetar hälsovägledare idag?

– Många hälsovägledare har egna företaga och jobbar som massörer, PT och kostrådgivare eller är anställda i privata företag och organisationer som kommit på hur mycket de tjänar på att hjälpa sin personal främja hälsan. Det finns flera goda exempel, ett är hälsovägledare Kristina Blombäck som arbetar på Sundsvalls Elnät. Googla på ”Riskgrupp blev friskgrupp” eller ”Stegen som spar miljoner” och läs mer.

Du forskar också. Kan du berätta lite om din forskning?

– Den hälsopromotionsforskning som jag och mina kollegor arbetar med innefattar hälsa i vid bemärkelse, alltså fysisk, psykisk, social och existentiellt välbefinnande genom hela livet. I det internationella forsknings och utvecklingsprojektet Arctic Children jobbar vi forskare tillsammans med barn och ungdomar för att utveckla verktyg och metoder för att öka fysisk aktivitet och lärande med hjälp av IKT. I projektet Hälsa på hal is har forskare från hälsovetenskap och arkitektur samarbetat med Pajala och Luleå kommuner för att utveckla stadsplanering för att främja god hälsa i kallt klimat. Nu blir det projektet internationellt och inkluderar också forskare och samarbeten med kommuner i både Finland och Norge. All den kunskap som vi får i dessa och andra forskningsprojekt berikar hälsovägledarstudenterna som i sin tur kan omsätta den i praktiken.

Varför ska man läsa hälsovägledning vid Luleå tekniska universitet?

– Hälsovägledaprogrammet är som ett kinderägg, tre godbitar i en och samma utbildning:

  1. Det är en unik hands-on utbildning för dig som vill arbeta med hälsa.
  2. Det finns verklighetsförankring med praktiska uppgifter på företag och i organisationer genom hela utbildningen.
  3. Du möter engagerade och kunniga lärare som är mycket uppskattade av studenterna.