Hoppa till innehållet
Hanna Forsberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt läraren Hanna Forsberg

Publicerad: 13 mars 2020

Hanna Forsberg undervisar på hälsovägledarprogrammet samtidigt som hon går forskarutbildningen. Hon tycker att det är roligt att vara lärare.

Hej där, vem är du?

– Jag är 35 år och bor i Luleå. Jag jobbar på hälsovägledarprogrammet som lärare, samtidigt som jag är forskarstuderande.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag undervisar främst i teoretiska kurser som relaterar till vårt huvudämne, hälsopromotion. Det är grundläggande kurser som studenterna har användning av genom hela utbildningen och sedan även i arbetslivet.

Hur är du som lärare?

– Det är roligt att vara lärare. Jag gillar att arbeta med utveckling av kurser för att göra dem så lärorika som möjligt. Jag tycker om att arbeta med variation, olika uppgifter med olika karaktär, för att stimulera lärandet. Som lärare gillar jag att uppmuntra och stimulera till diskussion och dialog mellan studenterna, de lär sig mycket genom att reflektera tillsammans.

Vad är fördelarna med distansundervisning?

– Det här är det enda hälsovägledarprogrammet i Sverige som går att läsa på distans. Det innebär att man kan bo någon annanstans och ändå gå den här utbildningen. Jag tror att många ser det som ett flexibelt sätt att utbilda sig på. Med det sagt, så innebär det inte så att man behöver lägga mindre tid på utbildningen jämfört med en utbildning förlagd på campus. Men man äger sin egen tid på ett annat sätt, även om föreläsningarna sker dagtid, på fasta tider via nätet. Och under campusveckorna har studenterna många praktiska moment, sådant som vi inte kan göra på länk.

Varför behövs hälsovägledare idag?

– Hälsovägledare har en unik kompetens som arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Vi vet att hälsan på olika sätt har försämrats de senaste åren och mycket är relaterat till våra levnadsvanor såsom fysisk inaktivitet och försämrade kostvanor, därför behövs det kompetens i samhället för vända negativa hälsotrender.

Var jobbar hälsovägledare?

– Arbetsuppgifterna kan variera ganska mycket. Efter att jag tog min examen på hälsovägledarprogrammet har jag arbetat inom privat sektor med hälsofrämjande insatser till arbetslösa och sjukskrivna. Inom ramen för den tjänsten fick jag användning av i stort sett hela min utbildning, både de praktiska och teoretiska kunskaperna på individ- och gruppnivå. Det handlade främst om att främja levnadsvanor vilket kunde vara allt från fysisk aktivitet till mindfulness- grupper och föreläsningar. Jag upplever att efterfrågan på den här kompetensen har ökat i arbetslivet och även att man ställer krav på denna typ av utbildningsbakgrund. Senare har jag även vidareutbildat mig och läst en magister, vilket gjorde det möjligt för mig att söka till forskarutbildning.

Du forskar också. Berätta om din forskning?

– Min forskning, ligger inom de hälsopromotiva området och hur vi kan öka fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Forskningsprojektet heter Aktiva skoltransporter och handlar om att skolbarn ska gå eller cykla till skolan, vi vill bidra till att unga rör på sig mer. Jag undersöker hur föräldrar ser på det. Det jag har sett hittills är att föräldrarna funderar på säkerhet, risker som främst är relaterat till infrastrukturen. En del uppger tidsbrist och stress i vardagen som svårigheter, men studien är inte helt klar ännu.

Varför ska man läsa hälsovägledarprogrammet vid Luleå tekniska universitet?

Hälsovägledarprogrammet ger en bra teoretisk och vetenskaplig grund att stå på när det kommer till att arbeta hälsofrämjande med levnadsvanor, men även mycket praktisk kunskap som man får öva sig på under utbildningen. En styrka i programmet är exempelvis verksamhetsförlagda studier, VFS, där studenten under utbildningen får möjlighet att etablera kontakter med arbetslivet och träffa framtida potentiella arbetsgivare.