Hoppa till innehållet
Massage på arm - VFU.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Praktik – verksamhetsförlagda studier

Publicerad: 10 december 2014

På hälsovägledarprogrammet är praktiken, de så kallade verksamhetsförlagda studierna, en central del. Platserna ordnar studenten själv på valfri ort. Lärare på programmet fungerar som stöd till studenten.

Verksamhetsförlagda studier, VFS

De perioder av verksamhetsförlagda studier finns i fyra kurser, i dessa kurser läses teori och sedan tillämpas praktiskt i olika sammanhang.
Den första kursen är Hälsopromotion – Kost (H0005H) och infaller under andra delen av termin ett.

Övriga kurser som innehåller VFS:  

- Hälsopromotion – Fysisk aktivitet (H0006).
- Hälsopromotion – Mental träning (H0007H)
- Hälsopromotion – Massage (H0008H)
- Hälsopsykologi och Motiverande Samtal (H0009H),
- Hälsovägledning i projekt och entreprenörskap (H0010H)

VFS genom livsspannet

Hälsofrämjande ska främja hälsa under hela livsspannet. VFS:n på Hälsovägledarprogrammet har därför tre målgrupper, Barn/Unga, Äldre och Arbetsplats.