Motiverande samtal ökar anställningsbarheten

Publicerad: 31 januari 2017

Motiverande samtal (Motivational Interviewing) är en personcentrerad samtalsmetod där vägledaren möter personen där hon är, letar efter det friska och den inre motivationen till förändring. En kunskap som arbetsgivare alltmer värdesätter. Hälsovägledarprogrammet vid Luleå tekniska universitet ger en kurs i Hälsopsykologi och motiverande samtal.

Motiverande samtal, MI, kan användas som enskild insats eller som ett komplement till olika former av stöd, rådgivning, behandling och rehabilitering. Metoden har sitt ursprung i forskning och kliniskt arbete utifrån vad som visat sig fungera bäst för att öka motivationen till förändring. Den amerikanske professorn William R Miller och hans kollega psykologen Stephen Rollnick utarbetade metoden vid universitetet i New México, USA. Motiverande samtal är en personcentrerad, följsam och samtidigt guidande metod som grundar sig på kunskapen om att all effektiv och långsiktig förändring bygger på att klienten själv är delaktig och aktiv.