Hälsovägledare Pia Johansson. Foto: Erica Lång

”Hälsovägledare måste kunna vägleda sig själv”

Under de tio åren som Pia Johansson har varit färdigutbildad hälsovägledare har hon arbetat på flera olika arbetsplatser. Nu vägleder hon inom hälsa över telefonen.
- Som hälsovägledare utvecklas man hela tiden eftersom alla är olika. För att kunna vägleda andra är det viktigt att själv vara i balans.

Pia Johansson gick en Kvalificerad Yrkesutbildning på två år och var den andra kullen färdigutbildade hälsovägledare i Sverige. Det var hela konceptet med att vägleda inom hälsa och friskvård som lockade Pia att söka utbildningen.
- För mig blev utbildningen även en personlig utveckling eftersom mycket av uppgifterna handlade om mig själv och hur jag kan förändra mina egna beteenden. Det är något som jag fått användning av i mitt övriga liv.

Utgår från sig själv
Efter utbildningen började hon jobba på STIL och ansvarade för friskvården för LTU:s personal med kurser i stress, vikt, rökstopp, kost och även fyspassen.
Sedan dess har hon hunnit med att jobba för Länsstyrelsen, Hjärt- och lungfonden, Stadsvikens vårdcentral, Landstinget och Korpen. Hon har också haft ett eget företag där hon jobbat med Mia Törnblom och MT metoden.
- För att klara jobbet som hälsovägledare är det till stor hjälp om man kan utgå från sig själv, hur jag hanterar stress och möter förändringar. Man kan inte få människor att bli medvetna om man inte själv är det.

Olika målgrupper
Under de tio åren efter utbildningen har Pia haft arbete i hälso- och friskvårdsbranchen hela tiden, förutom under tre månader. Hon tror att det beror på att hon är en drivande person och har också haft lite tur.
- Under åren har jag haft fördelen att jobba med många olika delar inom hälsovägledning och mot olika målgrupper, vilket har varit väldigt utvecklande och lärorikt.

Nu jobbar hon för andra omgången på Health Solutions, ett hälsosupport center där vägledning sker över telefonen. Genom att ställa frågor ska samtalen var motiverande att hjälpa till att reflektera och bli medveten om sin egen situation.
- Det ställer helt andra krav på tålamod eftersom jag inte ser personen och kan läsa kroppsspråket.

Praktikplats för framtiden
Med sina erfarenheter tipsar Pia hälsovägledarstudenter att i sin praktik försöka komma in i kommunen eller landstinget, där det satsas allt mer på hälsa.
- Att jobba som hälsovägledare är ett väldigt spännande och utvecklade jobb som jag varmt rekommenderar till den som är intresserad av människor och hälsa.