Hoppa till innehållet
DSC_0170.JPG

Utlandsstudier - så här gör du - program för program

Publicerad: 8 december 2020

Möjligheterna att göra en del av sina studier utomlands varierar mellan de olika utbildningsprogrammen vid Institutionen hälsa, lärande och teknik. Här nedan kan de se vilka möjligheter som finns på din utbildning.

Arbetsterapeutprogrammet

I termin 5 finns en praktik (VFU) på 8-10 veckor som går att förlägga till ett annat nordiskt land med stipendium från Nordplus eller ett EU land med stipendium från Erasmus + praktik. För att ansöka om Erasmusstipendium för praktik fyller du i "Ansökan om Erasmusstipendium för praktik" samt en "Learning Agreement". Kontakta Maria Prellwitz om du vill veta mer om detta. Gällande VFU-avtal kontakta gunilla.hedman@ltu.se och försäkringsfrågor kontakta Internationella office.

I termin 6 ingår en valfri kurs i utbildningen. Denna kurs kan förläggas utomlands om studenten själv ordnar med resa och plats, så kallad Free Mover.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Maria Prellwitz senast i termin 4.

Fysioterapeutprogrammet

I termin 4 ingår 2 VFU-perioder med totalt 10 veckor VFU inom slutenvård och kommun/rehabcenter.

I termin 5 ingår 2 VFU-perioder varav en av perioderna på två veckor är inom valbar del. Denna VFU kan förläggas utomlands om studenten själv ordnar med resa och VFU-plats, så kallad Free Mover. Kontakta Maria Prellwitz om du vill veta mer om detta. Gällande VFU-avtal kontakta gunilla.hedman@ltu.se och försäkringsfrågor kontakta Internationella office.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Maria Prellwitz senast i termin 4.

Hälsovägledarprogrammet

Hela termin 5 består av valfria kurser som studenter kan välja att förlägga utomlands. Detta kan man ansöka om att få göra vid de universitet som LTU har avtal med. Studenter kan också välja att resa ut på egen hand, som så kallad Free Mover.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Maria Prellwitz senast i termin 4.

Sjuksköterskeprogrammet

Terminerna 4 – 6 på sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att ansöka om att göra VFU utomlands. För VFU inom Norden inklusive Färöarna och Grönland finns stipendier att söka inom Nordplus. Om du är intresserad av detta kontaktar du Päivi Juuso. Läs mer i länken Nordplus nedan.

Dessa VFU-perioder kan också förläggas utomlands i länder utanför Norden om studenten själv ordnar med resa och VFU-plats, så kallad Free Mover. Kontakta Maria Prellwitz om du är intresserad av att åka utomlands som Free Mover.

I termin 6 finns möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Maria Prellwitz senast i termin 4.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

I specialistsjuksköterskeprogrammen ingår VFU-kurser som kan vara möjliga att förlägga utomlands. För VFU inom Norden inklusive Färöarna och Grönland finns stipendier att söka inom Nordplus. Om du är intresserad av detta kontaktar du Maria Prellwitz.

VFU-perioder kan också förläggas utomlands i länder utanför Norden om studenten själv ordnar med resa och VFU-plats, så kallad Free Mover. Kontakta Maria Prellwitz om du är intresserad av att åka utomlands som Free Mover.

Det finns även möjlighet att samla in data till examensarbete under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Maria Prellwitz så snart som möjligt.

Masterprogrammen

I masterprogrammen finns möjlighet att samla in data till examensarbete  på magister- eller masternivå under en fältstudie i ett utvecklingsland via MFS-programmet. Om du är intresserad av att genomföra ett MFS är det av stor vikt att du planerar detta i god tid och tar kontakt med Maria Prellwitz så snart som möjligt.