Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Internationell ekonomi, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansutbildning inom företagsekonomi med inriktning internationell affärsverksamhet. Under det första året introduceras du i grunderna inom huvudområdet företagsekonomi och parallellt läser du grundkurser i nationalekonomi. Detta ger dig breda kunskaper inom ekonomi, något som är viktigt för arbetsgivare. Andra året fortsätter du att studera företagsekonomi, men med tydligare fokus på hållbart företagande och internationell affärsverksamhet. År 2 innehåller också kurser i samhällsvetenskaplig metod och statistik. För antagna fr o m H20 inleds det tredje året med en valfri termin. Du kan då välja att profilera din utbildning och exempelvis välja att läsa kurser i närliggande ämnesområden med internationell anknytning. Alternativt studerar du en termin utomlands vid något av de universitet som ingår i vårt internationella nätverk. Om du väljer utlandsstudier ska du studera dessa på campus vid valt lärosäte. Den sista terminen innehåller såväl träning i metoder som fördjupning inom inriktningen internationell affärsverksamhet. Terminen avslutas med det avslutande examensarbetet.
Distansutbildning omfattar 180 hp och leder till en ekonomie kandidat examen i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet. Utbildningen består av minst 90 hp inom huvudområdet företagsekonomi, 30 hp nationalekonomi och statistik 15 hp, samt 30 hp valfritt utrymme. Undervisning på engelska kan förekomma i samtliga årskurser.  
För studenter som är antagna Ht 2020 eller tidigare gäller att utbildningen är en campusutbildning och tidigare fastställda utbildningsplaner gäller för dessa studenter.  
För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Internationell affärsverksamhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Företagsekonomi 1-30 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå

Vetenskapliga baskurser: 22,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0017N Samhällsvetenskaplig metod och etik 7,5 Grundnivå
G0018N Tillämpad statistik för ekonomer och samhällsvetare 7,5 Grundnivå
S0009M Grundläggande statistik 7,5 Grundnivå

Nationalekonomi: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå
N0040N Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå

Företagsekonomi 31-60 hp: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0011N Strategisk ledning 7,5 Grundnivå
G0016N Hållbart företagande ur ett globalt perspektiv 7,5 Grundnivå
M0022N Internationell affärsmiljö 7,5 Grundnivå
R0025N Externredovisning och internationell reglering 7,5 Grundnivå
R0029N Ledning och analys 7,5 Grundnivå

Företagsekonomi, internationell affärsverksamhet 61-90 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0019N Kvalitativa metoder i företagsekonomi 7,5 Grundnivå
G0020N Internationell affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
G0021N Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0019N Historia A, Kulturmöten i samverkan och konflikt: Världen fram till 1700 7,5 Grundnivå Valbar
H0021N Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 7,5 Grundnivå Valbar
J0046N Juridisk introduktionskurs 15,0 Grundnivå Valbar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå Valbar
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå Valbar
S0026N Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 Grundnivå Valbar

Kurser inom inriktning