Hoppa till innehållet

Läsordning
Internationell ekonomi, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Årskurs 2, planerad läsordning

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2025
vårterminen 2026
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Kvalitativa metoder i företagsekonomi
Ny kurs
7,5 Hp
Internationell affärsverksamhet
Ny kurs
15 Hp
Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat