Hoppa till innehållet

Läsordning
Internationell ekonomi, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 4+5+6
7,5 Hp
Schemamodul 1+2+3

Årskurs 2, planerad läsordning

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2024
vårterminen 2025
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 30 Hp av
 
Valfritt utrymme
Ny kurs
7,5 Hp
Kvalitativa metoder i företagsekonomi
Ny kurs
7,5 Hp
Internationell affärsverksamhet
Ny kurs
15 Hp
Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat