Tommy Lundström
Tommy Lundström, Journalistik och medier, inriktning radio. Foto: Emma Bergström Wuolo

För framtidens radioproducenter

Publicerad: 20 maj 2013

Tommy Lundström undervisar inom radio på journalistik och medier, en treårig utbildning vid Luleå tekniska universitet.

Hej Tommy, vad lär man sig på ditt program?

– Allt man behöver för att kunna jobba med radio i alla olika situationer, samt möjligheten att problematisera och förstå media och journalistrollen på en djupare nivå.

Får man någon titel?

– Man kan kalla sig radiojournalist om man vill. Vi har dock gamla studenter som jobbar inom radions alla olika delar och därigenom har olika titlar. Efter studierna har man en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning radio. 

Hur är kurserna upplagda?

– Det är upplagt så att du läser kurser på helfart. Undervisning på kurserna består av dels vanliga föreläsning, men även till stor del praktiskt arbete med radio som vi ger feedback på.  

Kan man praktisera under utbildningstiden?

– Ja, det kan man vi har två praktikperioder, en lång och en kort, som ligger i årskurs 1 och en valfri. Förutom detta är det många som får vikariat under sommaren redan under utbildningen.

Jag vill inte bara jobba med radio, kan jag ändå läsa programmet?

– Ja, under utbildningen har du möjlighet att välja in andra kurser som du är intresserad av, detta innebär att du kan läsa kurser i de ämnen som du själv tycker är intressanta.

Varför ska man läsa radio just i Piteå?

– Du blir duktig inom radiomediet och kan tänka längre och problematisera radiomediet och journalistrollen. Men du får också en unik möjlighet att skapa din egen utbildning med tanke på de valfria kursmoment som vi har under utbildning. Miljön som vi har i Piteå med alla olika media grenar och en Musikhögskola i samma hus finns inte på många ställen.

Något mer som är viktigt?

– Vi har en väl fungerande studentradio där de som studerar hos oss kan öva och jobba med egna radioprogram