Hoppa till innehållet

Ljudteknik, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Utbildningen ger dig breda kunskaper och grunder i vetenskapligt och konstnärligt arbete. Fördjupningskurser och praktik utvecklar dina kunskaper i en professionell riktning. Utbildningen samarbetar med ljudbranschen där den har högt anseende inom bland annat musik, radio, tv, teater, film och spel.

Utbildningen hjälper dig att utveckla dina kunskaper och din förmåga att arbeta med de uppgifter som olika typer av ljudproduktion innehåller. Du får också träning i att klara de förändringar som både ljudbranschen och andra branscher genomgår genom att lära dig att lösa problem, kunna kommunicera samt agera professionellt. Utbildningen använder specialbyggda studior med professionell ljudutrustning för produktion av exempelvis musik, tv och radio. Ofta samarbetar du med studenter inom musik- och medieutbildningarna som finns på samma ställe.

Utbildningens innehåll

De grundkunskaper du får inom olika ljudtekniska områden under det första utbildningsåret handlar om ljudlära, musikkunskap, akustik, ljudelektronik, PA-teknik, inspelningsteknik, produktion av tv och radio, samt grunder i vetenskapligt och konstnärligt arbete. Andra året innehåller breddning och fördjupning inom bland annat filmljudteknik, musikinspelningsteknik, surroundljud och efterbearbetning. Verksamhetsförlagt lärande är en viktig del i utbildningen där du genomför praktiska moment i en professionell produktionsmiljö hos ett ljudföretag. De valfria kurser du kan söka under tredje året är exempelvis mastering, musikakustik, ljud i digitala spel och musikinspelningsteknik. Du lär dig också mer om hur man analyserar ljudtekniska fenomen. Under utbildningens sista termin väljer du i examensarbetet ett område som du särskilt vill fördjupa dig inom och undersöker detta metodiskt. Som avslutning genomför du ytterligare en period med verksamhetsförlagt lärande där du tillämpar det du lärt dig under utbildningen. Efter avslutat program och godkända kurser kan du ansöka om kandidatexamen inom huvudområdet ljudteknik.

Var kan jag jobba?

Studenter från utbildningen återfinns bland annat hos Sveriges Radio, SVT, TV4, musikstudior, företag inom filmljudteknik, mastering, ljuddesign, datorspel, PA-ljud och teatrar. Många driver sina verksamheter som egna företag. 

Anmälan
Ljudteknik, kandidat
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80023
2022-04-19
28
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Till 2/3 av platserna antas sökande på betyg och högskoleprov. 1/3 antas genom särskilt antagningsprov. Valfritt antagningsprov för dig som vill konkurrera i fler urvalsgrupper. Antagningsprovet består av ett skriftigt prov i ellära och musik. Sökande med godkänt skriftligt prov kallas till ett muntligt andra antagningsprov.

  • Betyg: 34%
  • Högskoleprov: 33%
  • Alternativa: 33%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Tomas Johannesson

Tomas Johannesson, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Ljudteknik

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72741