Hoppa till innehållet

Ljudteknik, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Utbildningen ger dig breda kunskaper om vetenskapligt och konstnärligt arbete. Fördjupningskurser och praktik ger dig en god grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. Utbildningen samarbetar med ljudbranschen där den har högt anseende inom bland annat musik, radio, tv, teater, film och spel.

Utbildningen hjälper dig att utveckla dina kunskaper och din förmåga att arbeta med de uppgifter som olika typer av ljudproduktion innehåller. Du får också träning i att hantera de förändringar som både ljudbranschen och andra branscher genomgår genom att lära dig att lösa problem, kunna kommunicera samt agera professionellt. Utbildningen använder specialbyggda studior med professionell ljudutrustning för produktion av exempelvis musik, tv och radio. Ofta samarbetar du med studenter på de olika musikutbildningarna.

Utbildningens innehåll

Vårt program utvecklar studenters kreativa och tekniska självständighet så att de kan bedriva arbete inom många ljudrelaterade områden som musikproduktion, radio, tv, teater, film och spel. Inom alla dessa områden är våra studenter eftertraktade på grund av deras professionella attityd samt förmåga att handskas med förändringar och nya uppgifter. Våra studenter har självförtroendet att möta dagens ljudutmaningar och är redo att anamma alla ljudinnovationer som framtiden för med sig. 

Som student hos oss får du lära dig mer än att bara skapa ljud. Tillsammans utforskar vi varför vissa ljud används i vissa situationer. Dessa frågor har inga enkla svar. Genom att testa och utvärdera olika lösningar på samma problem och olika typer av problem utvecklar du en flexibilitet och uppfinningsrikedom som eftertraktas på arbetsmarknaden. I varje delkurs på programmet kommer du att närma dig fenomenet ljud ur såväl ett tekniskt som ett vetenskapligt och estetiskt perspektiv. Som en förberedelse inför det framtida yrkeslivet diskuterar vi även affärsmässiga och professionella perspektiv. Under din utbildning kommer du att få jobba med olika projekt som speglar hur ljudarbete faktiskt går till i branschen.

De grundkunskaper du får inom olika ljudtekniska områden under det första utbildningsåret handlar om ljudlära, musikkunskap, akustik, ljudelektronik, PA-teknik, inspelningsteknik, produktion av tv och radio, samt grunder i vetenskapligt och konstnärligt arbete. Andra året innehåller breddning och fördjupning inom bland annat filmljudteknik, musikinspelningsteknik, surroundljud och efterbearbetning. Verksamhetsförlagt lärande är en viktig del i utbildningen där du genomför praktiska moment i en professionell produktionsmiljö hos ett ljudföretag. De valfria kurser du kan söka under tredje året är exempelvis mastering, musikakustik, ljud i digitala spel och musikinspelningsteknik. Du lär dig också mer om hur man analyserar ljudtekniska fenomen. Under utbildningens sista termin väljer du i examensarbetet ett område som du särskilt vill fördjupa dig inom och undersöker detta metodiskt. Som avslutning genomför du ytterligare en period med verksamhetsförlagt lärande där du tillämpar det du lärt dig under utbildningen. Efter avslutat program och godkända kurser kan du ansöka om kandidatexamen inom huvudområdet ljudteknik.

Bredden av ämnen vi tar upp inkluderar inspelningsteknik; musikproduktion (traditionell studioteknik såväl som "in the box"-produktion); stereo- och flerkanalsinspelningstekniker; Flerkanals- och 3D-ljudmixning; ljudproduktion för radio- och TV-sändningar; ljudbehandling; akustik och ljudets fysik; uppfattning; elektronik; liveljud; ljuddesign; och ljudforskning. Du kommer också få möjlighet att fördjupa dig i specialämnen som mastering, ljudkonst och klassisk inspelningsteknik. Vidare kommer du ges möjligheten att utveckla dina egna projekt under handledning av en av våra lärare 

Du kommer att få göra två praktikperioder omfattande flera veckor per tillfälle på ett professionellt ljudföretag. Dessutom kommer det finnas många tillfällen då du har chansen att spela in, mixa och ljuddesigna för projekt med musik-, teater- och bildmediestudenter. 

I slutet av utbildningen kommer du att genomföra ett examensprojekt för kandidatexamen. Du väljer själv vilket ljudrelaterat ämne du vill undersöka. Med hjälp av en handledare utformar du en forskningsplan. Kolla in några av våra senaste kandidatuppsatser här. https://www.ltu.se/edu/program/FKLTG/Examensuppsatser. Kandidatuppsatsen är din chans att visa upp din expertis och dina specialkunskaper för potentiella arbetsgivare, men också ett tillfälle då du får utforska potentialen i ljudteknik och ljud som uttrycksmedel. 

Var kan jag jobba?

När du är klar med utbildningen kommer du att kunna jobba med att mixa musik, producera radio, skapa ljudeffekterna till det där rymdskeppet som glider över skärmen, fånga en sångares unika klangfärg eller föra en teaterpublik till en annan tid för länge sedan.

Anmälan
Ljudteknik, kandidat
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80003
2023-04-17
28
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Till 2/3 av platserna antas sökande på betyg och högskoleprov. 1/3 antas genom särskilt antagningsprov. Valfritt antagningsprov för dig som vill konkurrera i fler urvalsgrupper. Antagningsprovet består av ett skriftigt prov i ellära och musik. Sökande med godkänt skriftligt prov kallas till ett muntligt andra antagningsprov.

  • Betyg: 34%
  • Högskoleprov: 33%
  • Alternativa: 33%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Tomas Johannesson

Tomas Johannesson, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Ljudteknik

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72741