Hoppa till innehållet
Jan Berg
Jan Berg, biträdande professor i Ljudteknik.

Ny biträdande professor i Ljudteknik

Publicerad: 7 november 2012

Jan Berg, nybliven biträdande professor i ljudteknik, var en av dem som i början på nittiotalet byggde upp ljudteknikerutbildningen vid LTU i Piteå. En utbildning som idag rankas som en av de mest kända i Sverige.

Idag forskar Jan Berg om ljudkvalitet i media i samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television. Han handleder doktorander samt undervisar i ljudteknisk forskning. Dessutom gör han sina sista månader av sitt uppdrag som dekan för filosofiska fakulteten. Hans resa genom ljudtekniken vid Luleå tekniska universitet började för drygt tjugo år sen.

– Jag kom från Sveriges Radio där jag jobbade med program- och musikproduktion, teknisk service och konstruktion och rekryterades 1991 för att på deltid, tillsammans med Lars Hallberg, bygga upp den dåvarande ljudutbildningen, säger Jan Berg

År 2002 disputerade Jan Berg och utvecklade då utbildningen till dagens kandidatprogram. Sedan 2007 är utbildningen treårig.

– Ljud finns överallt. Mycket av det vi är omedvetna om och som påverkar oss är resultatet av medvetna processer. Ljudteknik intresserar mig därför att det möjliggör upplevelser antingen i form av enbart ljud eller i kombination med bild eller andra modaliteter. För att kunna göra det måste man förena teknik och konst där båda är beroende av varandra och det är just denna växelverkan som är så spännande. 

I ljudteknikutbildningen utvecklas studenternas tekniska kunskap och deras konstnärliga förmåga, samtidigt som de får vetenskaplig träning och följa aktuell forskning inom området. Därigenom utvecklas både ett vetenskapligt förhållningssätt och en konstnärlig skicklighet,

– Allt detta gör våra studenter brett kunniga och duktiga på att lösa problem, alltså väl lämpade att möta de förändringar som en verksam ljudtekniker måste handskas med. Vårt mål är att våra studenter ska kunna vara ledande i framtida utveckling av området. Flera av våra alumni har idag kvalificerade befattningar.