Hoppa till innehållet
Globala mål

Vi lägger grunden för ett psykosocialt hållbart samhälle

Kandidatprogrammet i psykologi lär dig grunderna för att skapa ett psykosocialt hållbart samhälle i enlighet med de globala målen.

Utbildningen ger viktig grundförståelse för flera globala mål och har speciellt fokus på att främja #3 God hälsa och välbefinnande, #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt #10 Minskad ojämlikhet. Programmet ger en förståelse för hur hållbarhet kan skapas utifrån människans utveckling, kognitiva förmågor, personlighet och beteenden. Den förståelsen ger en viktig grund för att främja välbefinnande, skapa ett psykosocialt hållbart samhälle och arbetsliv samt minska diskriminering.