Hoppa till innehållet

Psykologi, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Kandidatprogrammet i psykologi passar dig som är intresserad av att förstå människors tankar, känslor och beteenden samt hur och varför de reagerar på sin omgivning.

Kandidatprogrammet i psykologi ger en bred kompetens som öppnar för många olika karriärvägar. Du kan skapa en helt egen profil på din utbildning genom att kombinera kurser inom psykologi och andra ämnesområden eller välja en av våra inriktningar. Vårt samarbete med drygt 200 universitet i Europa och övriga världen gör det även möjligt att studera en termin utomlands.

Utbildningens innehåll

Under den första terminen börjar du med att läsa en introduktionskurs i ämnet psykologi. Därefter kommer du att få fördjupa dig inom flera olika psykologiämnen såsom: socialpsykologi, utvecklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, arbets- och motivationspsykologi, teknisk psykologi samt personlighets- och differentiell psykologi. Utbildningen ger dig även gedigen träning i olika metoder för att studera psykologiska frågeställningar samt uppsatsskrivande.

Inriktningar

Du kan skapa en egen inriktning eller välja en av följande inriktningar:

Inriktningen Personal- och arbetsvetenskap ger dig bland annat en fördjupning om grupper och individer i arbetslivet, arbetsrätt, hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering, operativt personalarbete, arbetsmiljöledning och personal- och kompetensförsörjning.

Inriktningen Utredning specialiserar dig inom utredningsmetodik och utvärderingsarbete. Som utredare arbetar du med att samla in underlag, granska dem och ge förslag som kan utgöra beslutsunderlag i organisationer.

Var kan jag jobba?

Efter avslutad utbildning kan du söka arbete som beteendevetare. Du kan i hög grad själv styra inom vilken bransch du kan arbeta genom val av inriktning. Många av våra tidigare studenter arbetar idag inom kommuner, statliga myndigheter och landsting men även i privata eller i egna företag. Vanliga befattningar är HR-specialist, rekryterare, enhetschef, arbetsmiljösamordnare, handläggare och kriminalvårdare. Utbildningen ger inte psykologexamen.

Anmälan
Psykologi, kandidat
Luleå, Normal, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83071
2021-04-15
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lisa Öman Ekervhén

Lisa Öman Ekervhén, Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493645
Rum: A169 - Luleå»