Psykologi, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Kandidatprogrammet i psykologi passar dig som är intresserad av att förstå människors tankar, känslor och beteenden samt hur de påverkar och påverkas av vår sociala och fysiska omgivning.

Kandidatprogrammet i psykologi ger en bred kompetens som öppnar upp för många karriärvägar, även om den inte gör dig till legitimerad psykolog. Du kan skapa en helt egen profil på din utbildning genom att kombinera kurser inom andra ämnesområden eller välja en av våra inriktningar. Vårt samarbete med drygt 200 universitet i Europa och övriga världen gör det möjligt att studera en termin utomlands.

Utbildningens innehåll

Under den första terminen läser du först en introduktionskurs i ämnet psykologi och en kurs i kognitiv psykologi, därefter följer kurser i social- och utvecklingspsykologi. Den andra terminen berör vetenskap och innefattar kurser i vetenskapsteori, psykologins historia och forskningsmetoder. Under den tredje terminen väljer du fritt vilka kurser du vill läsa eller en av programmets inriktningar som även sträcker sig över termin fem. Den fjärde terminen läser du arbets- och motivationspsykologi, biologisk psykologi, personlighetspsykologi och teknisk psykologi. Den sista terminen, termin sex, läser du en fördjupande kurs i forskningsmetoder och skriver ditt examensarbete.

Inriktningar

Personal och arbetsvetenskap ger dig bland annat en fördjupning om grupper och individer i arbetslivet, arbetsrätt, hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering, operativt personalarbete, arbetsmiljöledning och personal- och kompetensförsörjning.

Utredning specialiserar dig inom utredningsmetodik och utvärderingsarbete. Som utredare jobbar du med att samla in underlag, granska dem och ge förslag som kan utgöra beslutsunderlag i organisationer.

Var kan jag jobba?

Tidigare studenter arbetar både inom privat och offentlig sektor. Många jobbar inom kommuner, statliga myndigheter och landsting. Vanliga befattningar är HR-specialist, rekryterare, organisationskonsult, enhetschef, arbetsmiljösamordnare och utredare.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80009
2019-04-15
45

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lisa Öman, Biträdande universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493645
Rum: A169 - Luleå»