Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Psykologi, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Kandidatprogrammet i psykologi ger kunskap och förståelse om människors tankar, känslor och beteenden samt hur det påverkar och påverkas av vår sociala och fysiska omgivning.     Den första terminen startar med en introduktionskurs i ämnet psykologi. Därefter följer en fördjupning inom flera olika psykologiämnen såsom: socialpsykologi, utvecklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, arbets- och motivationspsykologi, teknisk psykologi samt personlighets- och differentiell psykologi. Utbildningen ger även gedigen träning i olika metoder för att mäta psykologiska frågeställningar samt uppsatsskrivande.   Kandidatexamen i psykologi omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp) varav 120 hp är obligatoriska programkurser och 60 hp är valfria kurser. De valfria kurserna ger möjligheten att skapa en egen profil på utbildningen genom att antingen själv kombinera kurser inom psykologi och andra ämnesområden (minst 30 hp måste utgöras av andra ämnen än huvudområdet) eller välja en av våra inriktningar. Inriktningen Personal och arbetsvetenskap (60 hp) ger kunskap och verktyg för att framgångsrikt arbeta med arbetsmiljö- och personalfrågor med människan i centrum. Inriktningen Utredning (30 hp) omfattar kurser som ger utvärderings- och utredningskompetens för ett yrkesliv inom såväl offentlig som privat sekter.    För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i examensarbetets kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Personal och arbetsvetenskap
  • Utredning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser inom huvudämnet psykologi: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
P0001H Experimentell psykologi 7,5 Grundnivå
P0025A Kognitiv psykologi 7,5 Grundnivå
P0027A Personlighets och differentiell psykologi 7,5 Grundnivå
P0034A Utvecklingspsykologi 7,5 Grundnivå
P0053A Arbets- och motivationspsykologi 7,5 Grundnivå
P0054A Teknisk psykologi 1 7,5 Grundnivå
P0063A Socialpsykologi: psykologiska perspektiv 7,5 Grundnivå
P0064A Examensarbete i psykologi, kandidat 15,0 Grundnivå
P0066A Biologisk psykologi 7,5 Grundnivå
P0071A Introduktion till psykologi 15,0 Grundnivå

Övriga obligatoriska kurser: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
P0055A Samhällsvetenskaplig metod 2 15,0 Grundnivå
P0072A Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 7,5 Grundnivå
P0073A Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning 60 Högskolepoäng