Hoppa till innehållet

Rättsvetenskap, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Rättsvetenskap brukar kallas ”läran om rättsreglerna och deras tillämpning”. Utbildningen ger dig generella kunskaper i juridik och en bred kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Rättsregler har flera viktiga funktioner, till exempel att lösa konflikter i enskilda fall, eller att styra samhällsutvecklingen för att motverka brott eller främja en hållbar utveckling. Du får lära dig att genomföra rättsutredningar, samt föredra och bereda juridiska ärenden i olika sammanhang. Det skapar många karriärmöjligheter. Såväl företag som myndigheter behöver för sin verksamhet medarbetare som kan organisera, systematisera, utreda och förhandla.

Utbildningens innehåll

Det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet är en treårig utbildning. Förutom kurser i huvudämnet juridik erbjuder utbildningen dig en unik möjlighet att själv bestämma inriktningen på dina studier. 
De två första terminerna ägnas helt åt kurser i juridik. Dina studier inleds med en introduktionskurs där du får inblick i en rad olika rättsområden, till exempel avtals- och familjejuridik. Därefter följer bland annat kurser i miljörätt och migrationsrätt. Under ditt andra studieår läser du dels kurser i juridik, dels valfria kurser i andra ämnen som exempelvis psykologi, sociologi, statsvetenskap eller ekonomi. Under ditt tredje och sista studieår läser du, förutom valbara kurser, fördjupningskurser i juridik som förberedelse för ditt examensarbete.
 
Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområde rättsvetenskap. Den som avlagt kandidatexamen är behörig för studier på avancerad nivå.

Var kan jag jobba?

Rättsvetare arbetar inom både den privata och den offentliga arbetsmarknaden. Våra tidigare studenter arbetar exempelvis på banker, försäkringsbolag samt statliga och kommunala myndigheter. EU och Europa är en spännande arbetsmarknad för den språkkunnige.

Anmälan
Rättsvetenskap, kandidat
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80004
2023-04-17
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Berit Söderfalk

Berit Söderfalk, Universitetsadjunkt

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492036