Obligatoriska kurser
Rättsvetenskap, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen inom det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningen består av 120 högskolepoäng obligatoriska kurser inom huvudområdet rättsvetenskap samt två terminer fritt valda kurser 60 högskolepoäng. För examen, filosofie kandidatexamen, krävs utöver obligatoriska kurser enligt utbildningsplanen minst 30 högskolepoäng i ett och samma annat ämne än juridik/rättsvetenskap. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
Eller:
Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Rättsvetenskap 1-30 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0008N Juridisk översiktskurs I 15,0 Grundnivå
J0023N Juridisk översiktskurs II 15,0 Grundnivå

Rättsvetenskap 31-90 hp: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0005N Miljörätt 7,5 Grundnivå
J0006N Handelsrätt I 15,0 Grundnivå
J0007N Handelsrätt II 15,0 Grundnivå
J0010N Offentlig rätt 15,0 Grundnivå
J0035N Socialrätt 7,5 Grundnivå

Rättsvetenskap 91-120 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0032N Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi 15,0 Grundnivå
J0042N Examensarbete i rättsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 60 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 60 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.
Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0006N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå Valbar
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå Valbar
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå Valbar
P0025A Kognitiv psykologi 7,5 Grundnivå Valbar
P0026A Psykologins områden och biologiska bas 7,5 Grundnivå Valbar
P0027A Personlighets och differentiell psykologi 7,5 Grundnivå Valbar
P0034A Utvecklingspsykologi 7,5 Grundnivå Valbar
P0053A Arbets- och motivationspsykologi 7,5 Grundnivå Valbar
P0054A Teknisk psykologi 1 7,5 Grundnivå Valbar
P0062A Ledarskap 7,5 Grundnivå Valbar
P0063A Socialpsykologi: psykologiska perspektiv 7,5 Grundnivå Valbar
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå Valbar
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå Valbar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå Valbar
S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 Grundnivå Valbar
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå Valbar
S0008N Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Grundnivå Valbar
S0015A Grundläggande sociologisk teori 7,5 Grundnivå Valbar
S0016A Organisations- och arbetssociologi 7,5 Grundnivå Valbar
S0017A Specialkurs i sociologisk teori och metod 7,5 Grundnivå Valbar
S0052A Grundläggande socialpsykologi 7,5 Grundnivå Valbar