Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Rättsvetenskap, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen inom det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningen består av 120 högskolepoäng obligatoriska kurser inom huvudområdet rättsvetenskap samt två terminer fritt valda kurser 60 högskolepoäng. För examen, filosofie kandidatexamen, krävs utöver obligatoriska kurser enligt utbildningsplanen minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än juridik/rättsvetenskap. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Rättsvetenskap 1-30 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0044N Folkrätt och europarätt 7,5 Grundnivå
J0045N Juridiska metodfrågor 7,5 Grundnivå
J0046N Juridisk introduktionskurs 15,0 Grundnivå

Rättsvetenskap 31-90 hp: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0005N Miljörätt 7,5 Grundnivå
J0006N Handelsrätt I 15,0 Grundnivå
J0007N Handelsrätt II 15,0 Grundnivå
J0047N Socialrätt 7,5 Grundnivå
J0048N Migrationsrätt 7,5 Grundnivå
J0049N Förvaltningsrätt 7,5 Grundnivå

Rättsvetenskap 91-120 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0032N Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi 15,0 Grundnivå
J0042N Examensarbete i rättsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 60 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 60 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Eller

Företagsekonomi

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå Valbar
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå Valbar
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå Valbar
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Statsvetenskap

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå Valbar
S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 Grundnivå Valbar
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå Valbar
S0008N Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Sociologi

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0015A Grundläggande sociologisk teori 7,5 Grundnivå Valbar
S0016A Organisations- och arbetssociologi 7,5 Grundnivå Valbar
S0053A Samhällsvetenskaplig metod 7,5 Grundnivå Valbar
S0061A Aktuell sociologisk forskning 7,5 Grundnivå Valbar
S0065A Grundläggande miljösociologi 7,5 Grundnivå Valbar
S0067A Personalarbete i teori och praktik 7,5 Grundnivå Valbar
S0068A Arbetsliv och hälsa 7,5 Grundnivå Valbar
S0069A Social stratifiering: Klass, kön och etnicitet 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Psykologi

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
P0063A Socialpsykologi: psykologiska perspektiv 7,5 Grundnivå Valbar
P0066A Biologisk psykologi 7,5 Grundnivå Valbar
P0071A Introduktion till psykologi 15,0 Grundnivå Valbar