Hoppa till innehållet

Läsordning
Rättsvetenskap, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2023
vårterminen 2024
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2024
vårterminen 2025
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 30 Hp av
Ny kurs
7,5 Hp  
Grundläggande miljösociologi
Ny kurs
7,5 Hp  
Arbetsliv och hälsa
Ny kurs
7,5 Hp  
Social stratifiering: Klass, kön och etnicitet

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2025
vårterminen 2026
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4