Läsordning
Rättsvetenskap, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 1+2
7,5 Hp
Schemamodul 5+6
7,5 Hp
Schemamodul 2+5
7,5 Hp
Schemamodul 1+4

Årskurs 2, planerad läsordning

Årskurs 3, planerad läsordning