Läsordning
Rättsvetenskap, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Läsordningen visas endast i utbildningsplanen. Välj Utbildningsplan i vänstermenyn och välj version 2013/2014

Årskurs 2

höstterminen 2014
vårterminen 2015
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 30 Hp av
30 Hp  
Valfritt utrymme
15 Hp
Schemamodul 4+5/2+6
7,5 Hp
Schemamodul 1+3
7,5 Hp
Schemamodul 1+3

Årskurs 3

Årskurs 4

höstterminen 2016
vårterminen 2017
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4