Hoppa till innehållet

Sociologi, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Sociologiprogrammet passar dig som är intresserad av relationen mellan individ och samhälle. Programmet fokuserar på samhällets strukturer och processer, samt individens plats i dessa. Programmet förbereder dig för ett strategiskt eller operativt arbete inom många olika organisationer.

Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen kan du välja att ta din examen med någon av följande inriktningar; personal- och arbetsvetenskap, organisations- och samhällsanalys eller utredning. Efter din examen kan du jobba inom en mängd olika yrken som kräver kunskap om samhället, organisationer och sociala förhållanden samt goda metodkunskaper. Sociologiprogrammet ger dig därför en bred kompetens som är eftertraktad av många arbetsgivare.

Utbildningens innehåll

Under den första terminen läser du grundläggande sociologisk teori, organisations- och arbetssociologi, sociologiskt uppsatsskrivande samt socialpsykologi. Den andra terminen utgörs av en vetenskaplig bastermin som innefattar grundläggande kurser i vetenskapsteori och metod med sociologisk inriktning samt en kurs med fokus på aktuell sociologisk forskning. Under den tredje terminen väljer du antingen valfria kurser eller så påbörjar du en inriktning mot personal- och arbetsliv eller organisations- och samhällsanalys.
 
Termin fyra läser du modern sociologisk teori, socialpsykologi samt tillämpad sociologisk analys och metod.  Därefter, termin fem, läser du antingen valfria kurser eller kurser som ingår i någon av följande inriktningar; personal- och arbetsliv, organisations- och samhällsanalys eller utredning. Den sista terminen, termin sex, innefattar, förutom fördjupande kurser i sociologisk teori och sociologisk metod och analys, även genomförande av ett examensarbete inom huvudområdet sociologi.
 
Genomgående i utbildningen kommer du att få fördjupa dig inom begrepp som exempelvis makt och ojämlikhet, individualisering och organisering, känslor och värderingar.

Inriktningar

Inom ramen för din utbildning kan du välja att läsa en av följande inriktningar; personal och arbetsvetenskap, organisations- och samhällsanalys och utredning. Inriktningen personal och arbetsvetenskap ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med arbetsmiljö- och organisationsfrågor med människan i centrum. Inriktningen organisations- och samhällsanalys ger dig kompetens att analysera, utreda och utvärdera utvecklings- och förändringsprocesser på samhälls-, organisations- och gruppnivå och rustar dig för ett yrkesliv inom såväl offentlig som privat sektor. Utredningsinriktningen ger dig utvärderings- och utredningskompetens för ett yrkesliv inom såväl offentlig som privat sektor.

Var kan jag jobba?

Utbildningen leder till arbeten där det är viktigt med kunskap om samhället, organisation(er) och sociala förhållanden för olika kategorier av människor. Du kan exempelvis komma att arbeta med personalfrågor, rekrytering, HR, utredningar, integration, jämställdhetsfrågor, kriminalvård eller utbildning och organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor.

Anmälan
Sociologi, kandidat
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80005
2023-04-17
50

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Fredrik Sjögren

Fredrik Sjögren, Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492429