Sociologi, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Sociologi är programmet för dig som är intresserad av hur människan, samhället och de sociala relationerna fungerar. Här blir du expert på samhällets strukturer och processer. Både på individnivå men också sett ur ett större globalt perspektiv.

Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att läsa en generell utbildning med sociologi som huvudområde eller så inriktar du dig mot personal och arbetsvetenskap eller mot utredning. Efter din examen kan du jobba inom en mängd olika yrken som kräver kunskap om samhället, organisationer och sociala förhållanden.

Utbildningens innehåll

Under den första terminen läser du grundläggande sociologisk teori, organisations- och arbetssociologi, sociologiskt uppsatsskrivande samt socialpsykologi. Den andra terminen utgörs av en vetenskaplig bastermin som innefattar kurser i vetenskapsteori, idéhistoria och samhällsvetenskaplig metod. Under den tredje terminen väljer du själv fritt vilka kurser du vill läsa eller inriktningen personal- och arbetsvetenskap, som även sträcker sig över termin fem. Den fjärde terminen läser du modern sociologisk teori, tillämpade sociologiska studier, fördjupad sociologisk teori samt en fördjupning i socialpsykologi. Under den femte terminen väljer du själv vilka kurser du vill läsa, fortsätter med inriktningen personal- och arbetsvetenskap eller väljer programmets andra inriktning, utredning. Den sista terminen, termin sex, innefattar, förutom en fördjupande kurs i samhällsvetenskaplig metod, även skrivandet av ett examensarbete inom huvudområdet sociologi .

Efter din kandidatexamen har du möjlighet att komplettera med en magister- eller masterexamen.


Inriktningar
Du kan välja en generell utbildning med sociologi som huvudområde, en inriktning mot personal- och arbetsvetenskap eller en inriktning mot utredning.

Var kan jag jobba?

Utbildningen leder till arbeten där det är viktigt med kunskap om samhället och sociala förhållanden för olika kategorier av människor men också om organisationer. Du kan exempelvis komma att arbeta med personalfrågor, utredningar, integration, jämställdhetsfrågor, kriminalvård eller utbildning och organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-08-22, v.34 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80007
2018-04-16
45

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Elisabeth Berg

Elisabeth Berg, Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491663
Rum: A174 - Luleå»
Anna Jansson

Anna Jansson, Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492979
Rum: A138 - Luleå»

Saila Piippola, Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492941
Rum: A164 - Luleå»