Sociologi, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Sociologi är programmet för dig som är intresserad av hur människan, samhället och de sociala relationerna fungerar. Här blir du expert på att förstå samhällets strukturer och processer med utgångspunkt i både ett individperspektiv och ett mer övergripande samhälls- och globalt perspektiv.

Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning. Efter din examen kan du jobba inom en mängd olika yrken som kräver kunskap om samhället, organisationer och sociala förhållanden samt goda metodkunskaper.

Utbildningens innehåll

Under den första terminen läser du grundläggande sociologisk teori, organisations- och arbetssociologi, sociologiskt uppsatsskrivande samt socialpsykologi. Den andra terminen utgörs av en vetenskaplig bastermin som innefattar kurser i vetenskapsteori, samhällsvetenskaplig metod och aktuell sociologisk forskning.  Under den tredje terminen väljer du antingen valfria kurser eller så påbörjar du inriktningen mot personal- och tillämpad sociologisk analys och metod samt en fördjupning i socialpsykologi.  Därefter, termin fem, läser du antingen valfria kurser eller kurser som ingår i någon av ovan nämnda inriktningar (personal och arbetsvetenskap eller utredning). Den sista terminen, termin sex, innefattar, förutom en fördjupande kurs i samhällsvetenskaplig metod, även skrivandet av ett examensarbete inom huvudområdet sociologi. 

Efter din kandidatexamen har du möjlighet att komplettera med en magister- eller masterexamen.

Inriktningar
Du kan välja en generell utbildning i huvudområdet sociologi eller att läsa din utbildning med en av följande två valbara inriktningar; personal och arbetsvetenskap och utredning. Inriktningen personal och arbetsvetenskap ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med arbetsmiljö- och organisationsfrågor med människan i centrum. Utredningsinriktningen ger dig utvärderings- och utredningskompetens för ett yrkesliv inom såväl offentlig som privat sektor.

Var kan jag jobba?

Utbildningen leder till arbeten där det är viktigt med kunskap om samhället, organisation(er) och sociala förhållanden för olika kategorier av människor. Du kan exempelvis komma att arbeta med personalfrågor, utredningar, integration, jämställdhetsfrågor, kriminalvård eller utbildning och organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80011
2019-04-15
45

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Elisabeth Berg

Elisabeth Berg, Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491663
Rum: A143 - Luleå»

Saila Piippola, Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492941
Rum: A135 - Luleå»
Fredrik Sjögren

Fredrik Sjögren, Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492429
Rum: A135 - Luleå»