Studera Sociologi

Publicerad: 14 mars 2011

Sociologi är vetenskapen om hur individer påverkas och fungerar i olika sociala sammanhang. I första hand är sociologi en analytisk disciplin som till stor utsträckning handlar om att kritiskt granska alla former av sociala förhållanden. Sociologin strävar efter att kunna förstå och tolka olika sociala organisationer och mänskliga relationer.

Inriktningar

Inom Utbildningsprogrammet i sociologi kan Du på kandidatnivå antingen välja en generell utbildning med sociologi som huvudämne (examen: filosofie kandidat i sociologi), en specifik inriktning mot personal och arbetsvetenskap (examen filosofie kandidat i sociologi med inriktningen personal och arbetsvetenskap) eller en specifik inriktning mot utredning (filosofie kandidatexamen i sociologi med inriktningen utredning). Du kan efter kandidatexamen söka vidare till magisternivå  60 Hp(1 år) som leder till  filosofie magister i sociologi med inriktning utredning (se program Utredning). Om Du under Dina valbara terminer läser  60 Hp psykologi kan Du välja att studera vidare på masternivå 120 Hp (2 år) i Säkerhet inom huvudområdet psykologi, vilken även har en magisterutgång (1 år) (se Program/Säkerhet).

Arbetsmarknad

Sociologer är idag anställda på bland annat kommunala och statliga förvaltningar, marknadsföringsinstitut, statistik och opinionsinstitut, arbetsförmedlingar, försäkringskassor, migrationsverk, forskningsinstitut, universitet och högskolor, grund-, gymnasie-, och folkhögskolor. De arbetar också internationellt i biståndsorganisationer eller i konsultverksamhet, i marknadsinstitut, massmedia, politiska och fackliga organisationer samt inom privat näringsliv och offentlig sektor m.m.