Utlandsstudier

Publicerad: 6 mars 2013

Luleå tekniska universitet har utbytesavtal med ett stort antal universitet världen över. Därför har studenter som läser psykologi och sociologi goda möjligheter att studera utomlands.

Europa – åk ut i Europa via ERASMUS-utbyte

Det absolut största programmet för utbyte är Erasmus. Erasmus har mer att erbjuda studenterna än många andra former av utlandsstudier, bland annat ett generöst stipendium, tillgodoräknande av poäng, och ofta en hel del praktisk hjälp på plats på det utländska lärosätet. Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle har Erasmusavtal med Queen Margaret University i Edinburgh (sociologi och psykologi), Comenius University i Bratislava (sociologi) och Malaga University i Malaga (psykologi). För mer information om Erasmusstipendier, se www.erasmusstudent.se Där kan du som student få svar på några av de vanligaste frågorna om programmet, och dessutom få en del roliga och nyttiga fakta om de olika deltagarländerna.

Övriga världen – Linnaues-Palme-utbyte

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle förfogar över två resestipendier till Sydafrika, University of KwaZulu-Natal i Durban (läsåret 2013-2014). Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och utvecklingsländer. Linnaeusstipendiet är på 25 000 kronor för en termin. Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom reguljär grundnivå eller avancerad nivå. Studierna ska tillgodoräknas efter hemkomst. Inga kursavgifter tas ut.

Vill du göra ditt examensarbete i internationell miljö?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier. Det ger studerande på universitet och högskolor med minst 150 högskolepoäng möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen. Den som beviljats MFS-stipendium kan under minst åtta veckor studera frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Som student söker du stipendiet vid någon av de institutioner som beviljats stipendier av Internationella programkontoret. Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle har under vissa läsår MFS-stipendier att erbjuda inom ämnesområdena sociologi och psykologi.

Är du intresserad av en termin utomlands, läs mer om utlandsstudier