Hoppa till innehållet
Globala mål Statsvetenskap
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

De globala målen

Statsvetenskap är ämnet för dig som vill förstå och analysera samhälleliga och politiska processer för en hållbar utveckling.

Samtliga globala mål för hållbar utveckling är relevanta för statsvetare men de mål som uppmärksammar maktförhållanden, rättvisa och människors möjlighet till politiskt inflytande samt välbefinnande är mest centrala, till exempel målen Minskad ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen. Statsvetenskapen lär dig viktiga principer för välfungerande samhällen, rättvisa och demokratiskt deltagande som du kan tillämpa på många olika områden, från jämställdhet till effektivt och rättvist hanterande av gemensamma resurser. Inriktningen miljö- och klimatpolitik har ett särskilt fokus på målet Bekämpa klimatförändringar. Här lär du dig att vetenskapligt studera och analysera klimat- och miljörelaterade beslutsprocesser bland beslutsfattare, organisationer och individer på global, nationell och lokal nivå.