Statsvetenskap, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred offentlig och privat arbetsmarknad, såväl i Sverige som utomlands.

Utbildningen ger breda kunskaper om det politiska systemet på alla nivåer i samhället. Du får verktyg för att vetenskapligt studera, utvärdera och analysera beslutsprocesser, policy och den globala samhällsutvecklingen. Detta gör dig attraktiv på en föränderlig arbetsmarknad. I klassrummet möter du engagerade lärare som sysslar med dagsaktuell statsvetenskaplig forskning, vilket säkerställer hög utbildningskvalitet. Undervisningen bedrivs till stor del i mindre studentgrupper. Detta ger plats för utvecklande diskussioner som tränar din förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Utbildningens innehåll

Första året introduceras du i den statsvetenskapliga disciplinens bredd genom grundkurserna i politisk teori, offentlig förvaltning, jämförande samt internationell politik. År två fokuserar vi på forskningsdesign och analys, europapolitik samt fördjupar kunskaperna inom centrala statsvetenskapliga frågor som demokrati, makt, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, legitimitet och policy. Tredje årets studier innehåller såväl träning i metoder som fördjupning inom någon statsvetenskaplig teoribildning och avslutas med ett examensarbete.

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. I kombination med kurser i statistik och nationalekonomi blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap).

Var kan jag jobba?

Statsvetare behövs i både privat och offentlig sektor. Att förstå hur politiken och samhället fungerar och att kunna utvärdera aktuella samhällsproblem efterfrågas av många arbetsgivare. Du kan jobba nationellt och internationellt med kvalificerade uppgifter inom offentlig förvaltning, media, opinionsbildning, politik, utbildning och forskning eller i intresseorganisationer.

Anmälan
Statsvetenskap, kandidat,
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80933
2020-04-15
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492503
Rum: A314 - Luleå»