Hoppa till innehållet
FN:s klimatmöte i Bonn
Studenterna kommer att studera internationella miljösamarbeten. Från FN:s klimatmöte i Bonn 2014. Foto: Jan Golinski / jgolinski@unfccc.int Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik, 180 hp

Vid Luleå tekniska universitet finns några av landets främsta forskare i statsvetenskap på området miljöpolitik. Den forskning inom miljöpolitik som bedrivs vid universitetet får tydliga genomslag i praktiken genom att påverka beslutsfattare och andra intressenter. Dessa forskare kommer att bli dina lärare.

I statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik kommer du att få läsa två olika kurser med fokus på miljöfrågor: miljöpolitikens villkor och international environmental regimes. Inriktningen baseras på den statsvetenskapliga forskningen i ämnet, men tar även in perspektiv och insikter från forskning inom andra samhällsvetenskapliga discipliner, däribland nationalekonomi, juridik och historia, men även en del naturvetenskap. Hela inriktningen ges på distans.

Miljöpolitikens villkor (15 hp) är en statsvetenskaplig kurs med mångvetenskapliga inslag. Till miljöpolitikens funktionssätt och förutsättningar hör själva den livsuppehållande miljön i sig. Förutom de samhällsvetenskapliga perspektiven på problem och lösningar innehåller därför kursen ett moment om de grundläggande ekologiska processerna.

I kursen international environmental regimes (15 hp) försöker vi bringa klarhet kring hur det kommer sig att vissa i internationella miljösamarbeten är framgångsrika medan andra går mindre bra. Genom tematiska studier analyseras politiska mål, målkonflikter, aktörer, strategier och genomförande på global, nationell och lokal nivå.

Du som har läst statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik kan avlägga en pol kand genom att komplettera med kurser i statistik (15 hp) och nationalekonomi (30 hp).  

Jobb och praktik

Arbetsmarknaden är bred och god. Historiskt har de flesta statsvetare jobbat inom offentlig sektor, men privat sektor har kommit att bli en allt viktigare arbetsgivare, inte minst för statsvetare med kompetens i miljöfrågor. Tänkbara arbetsuppgifter är bland annat utredningsarbete, kommunikation och opinionsbildning.

Inom ramen för inriktningen finns en frivillig praktik om 15 hp.

Annica Sandström
”En inriktning som bygger starkt på vår egen forskningsprofil”

Annica Sandström är professor i statsvetenskap med inriktning mot miljöpolicy och förvaltning av naturresurser. Hon har varit med och utvecklat den nya inriktningen. – Det känns jätteroligt att vi nu får en statsvetenskaplig inriktning som bygger starkt på vår egen forskningsprofil. Studenterna kommer att få jobba med uppgifter som utgår ifrån våra egna forskningsprojekt.

Simon Matti
”Du kommer att bli undervisad av lärare som har miljöpolitik som sitt absoluta expertområde”

Simon Mattis huvudsakliga forskningsområde är miljöpolitik och miljöpolicy och hur man ska hantera de olika problem som uppstår då beslut ska fattas kollektivt av aktörer med olika intressen, utgångspunkter, förutsättningar och kunskaper.

Carina Lundmark
"Miljöpolitiken är kopplad till mänsklig välfärd och överlevnad"

Carina Lundmark är biträdande professor i statsvetenskap. Hon är examinator och undervisar bland annat på kursen människan och jordens resurser samt på ämneslärarutbildningen i samhällskunskap. Hon är utbildningsledare för det statsvetenskapliga programmet och för den nya inriktningen miljö- och klimatpolitik.