Hoppa till innehållet
Carina Lundmark
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Miljöpolitiken är kopplad till mänsklig välfärd och överlevnad"

Publicerad: 26 januari 2022

Carina Lundmark är biträdande professor i statsvetenskap. Hon är examinator och undervisar bland annat på kursen människan och jordens resurser samt på ämneslärarutbildningen i samhällskunskap. Hon är utbildningsledare för det statsvetenskapliga programmet och för den nya inriktningen miljö- och klimatpolitik.

Carina Lundmark har bland annat forskat om Östersjöns genetiska mångfald och hur kommunikationsinsatser kan bidra till att förmedla kunskap mellan forskning och förvaltning. Projektet utgick ifrån politiska målsättningar på internationell nivå och analyserade hur dessa avspeglas på nationell och lokal nivå. En av slutsatserna var att de politiska målsättningarna kom väl till uttryck nationellt men att de blev otydliga och kraftlösa på den lokala nivån.

– En förklaring till att det är så är att kunskapen om miljöfrågorna inte kommer förvaltningen till del. Olika tolkningar av de politiska målen och begränsade resurser för att hitta information, liksom aktörernas värderingar, attityder och kontaktnät påverkar slutresultatet.

Förstå andras perspektiv

Ett annat av hennes forskningsområden är förvaltning av naturresurser, vilt och vatten. Här har hon studerat hur olika särintressens deltagande i beslutsprocesser kring naturresurser kan påverka deltagarnas syn på problem och åtgärder.

–  Genom deltagande blir det lättare att förstå den andra aktörens perspektiv och gemensamt komma fram till ett beslut som vinner acceptans hos inblandade parter. På så vis är sannolikheten större att beslutet leder till faktisk förändring.

Som forskare är man också lärare. Carina Lundmark tycker att det är en viktig och stimulerande del av yrkesrollen.

– Det roliga med statsvetenskap är att det är ett diskussionsämne; det finns inget rätt eller fel svar. Därför försöker jag ha ett avbrott för diskussion på alla mina lektioner, även när jag håller en salsföreläsning. Studenterna får testa vad som händer om de betraktar en viss fråga ur ett annat perspektiv. Ibland upptäcker de att svaret stämmer överens med deras egna ideologiska uppfattningar, men ibland leder det till att de får ompröva sina egna uppfattningar. Det är roligt att se hur studenterna utvecklas och det är inte alltid de, till en början, starkaste studenternas utveckling jag gläds mest åt. Dessutom utvecklas jag hela tiden själv; min forskning berikas av att förmedla mina kunskaper till andra.

En framtidsfråga

Carina Lundmark är glad att Luleå tekniska universitet nu får en statsvetenskaplig utbildning med miljöinriktning, ett område som universitetets forskare utmärker sig på. Hon menar att en förståelse för de styrprinciper som formar miljöpolitiken är avgörande för vår framtid.

– Miljöpolitiken är kopplad till mänsklig välfärd och överlevnad. Det är viktigt att kunna kombinera olika politiska mål; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger ihop. Området är inte bara  viktigt utan också jättespännande. Jag hoppas kunna smitta studenterna med min entusiasm för miljöpolitik och mitt intresse för samspelet mellan de olika hållbarhetsmålen.