Hoppa till innehållet
Ida Karkianen
"Det är fantastiskt att Luleå tekniska universitet är så nära kopplat till näringsliv, basnäringar och naturresursförvaltning i regionen", säger Ida Karkiainen. Foto: Staffan Westerlund Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Det var väl investerad tid och lärarna var fantastiska”

Publicerad: 7 april 2022

När Magdalena Andersson tillträdde som Sveriges första kvinnliga statsminister utsåg hon Ida Karkiainen till civilminister. Ida Karkiainen är uppväxt i Matkakoski några mil norr om Haparanda och har läst statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
– Det var väl investerad tid och lärarna var fantastiska, säger hon.

Som civilminister ansvarar Ida Karkiainen för regeringens samarbete med landets kommuner och regioner. Det uppdraget rekryterades hon till via tjänsten som opolitisk tjänsteman på Region Norrbotten. I den rollen hade hon täta kontakter med Luleå tekniska universitet.

– Luleå tekniska universitet var en given partner i olika projekt som handlade om den regionala utvecklingen. Våra lärosäten i hela landet är viktiga för att människor ska få chansen att utbilda sig och för kompetensförsörjningen. Möjligheten att utbilda sig i Sverige bidrar sannolikt till att vi rankas som näst bäst i världen på innovation av FN:s immaterialrättsorganisation WIPO.

Nära koppling till näringslivet

Luleå tekniska universitet intar något av en särställning bland Sveriges lärosäten vad gäller dess betydelse för den regionala utvecklingen.

– Det är fantastiskt att Luleå tekniska universitet är så nära kopplat till näringsliv, basnäringar och naturresursförvaltning i regionen. Det lyftes också fram i den senaste forskningspropositionen att universitetet är duktigt på det här. Samtidigt är forskningens frihet från extern påverkan viktig. Friheten är en förutsättning för att forskningen ska kunna lösa aktuella samhällsutmaningar.

Ida Karkiainen har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Men det partipolitiska engagemanget kom sent. Hennes politiska plantskola var elevrådet på skoltiden i Haparanda och sedermera Haparandas ungdomsråd, en partipolitiskt obunden organisation som verkar för ungdomars delaktighet i kommunen.

Statsvetenskap – på ett tekniskt universitet

På gymnasiet gick Ida Karkiainen det naturvetenskapliga programmet. Men det var samhällsfrågor snarare än naturvetenskap som lockade när hon började titta på utbudet av högskoleutbildningar. Till hennes stora glädje och förvåning gick det att läsa statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet – glädje eftersom Luleå ligger relativt nära hemstaden Haparanda och förvåning eftersom hon inte trodde att ett tekniskt universitet erbjöd samhällsvetenskapliga utbildningar.

– Det var en bred utbildning om frågor som intresserade mig. Många av mina lärare på gymnasiet tyckte att jag borde söka en utbildning på de klassiska universiteten i Lund eller Uppsala men jag hade ingen lust att flytta.

Hon funderar på varför lärarna tyckte att hon skulle söka sig till de gamla ärevördiga lärdomsstäderna. Hon tror att det har med den norrbottniska självbilden att göra. Många är fortfarande präglade av efterkrigstidens utflyttningspolitik när dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, i folkmun skämtsamt döptes om till ”Alla Måste Söderut”. Att som ung flytta från Norrbotten uppfattades av många som ett tecken på framgång och att bli kvar ett bevis på motsatsen. Norrbottningarna har ännu inte vant sig vid att länet numer är en av Sveriges mest dynamiska regioner som går i bräschen i den gröna omställningen och att regionens universitet är en starkt bidragande kraft i den processen.

Trogen Norrbotten

Själv har Ida Karkiainen varit Norrbotten och Happis trogen, både som student och civilminister. Hon pendlar mellan Haparanda, där hon bor med sambo och två barn, och tjänsterummet på finansdepartementet i Stockholm. Under studietiden pendlade hon mellan Haparanda, där hon extraknäckte på ICA och verkade som ungdomsledare på Ungdomens hus, och universitetet i Luleå. Det var nu hon, efter moget övervägande, bestämde sig för att bli socialdemokrat.

– Jag hade pluggat i två år innan jag blev medlem. Då hade jag läst politisk historia och teori. Vi hade gått igenom de olika partiernas ideologier och först då kände jag att jag kunde göra ett val som jag kunde stå för.

Hon är mycket nöjd med att hon valde att läsa statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och hon går ofta tillbaka till kurslitteraturen för att hitta perspektiv på olika frågeställningar som hamnar på hennes bord i uppdraget som civilminister.  Utbildningen hade ett starkt fokus på naturresursförvaltning. Som student var Ida Karkiainen mer intresserad av demokratifrågor.

– Men nu efteråt har jag fått ett enormt intresse för naturresursförvaltning. Det handlar om intressekonflikter och hur vi förvaltar våra gemensama resurser, säger Ida Karkiainen.