Hoppa till innehållet
Charlotta Söderberg

"Mina lektioner innehåller alltid diskussioner"

Publicerad: 14 augusti 2013

Hej där, vem är du?

– Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag undervisar på kurserna Politisk teori, Offentliga aktörer – styrning, reglering, organisation, Offentliga aktörer i arbete, Statsvetenskaplig metod, Politisk institutionalism och Examensarbete i Statsvetenskap.

Hur är du som lärare?

– Jag försöker arbeta med blandade typer av undervisningsmetoder, vilket innebär att jag gärna håller traditionella föreläsningar, men också lägger mycket fokus på lärande genom reflektion. Mina lektioner innehåller därför alltid diskussioner mellan  lärare och studenter och studenter emellan.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Interaktionen med studenter ger mervärde på flera sätt. Både för att jag måste fundera på hur jag kan förklara politiska teorier och politiska fenomen på ett sätt som gör att studenter på olika nivåer förstår, men också för att studenter ofta väcker intressanta frågor som utvecklar mig både som lärare och forskare.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– Jag vill att de ska nå en större teoretisk förståelse för hur samhället och det politiska systemet fungerar, men också att de ska utveckla sina akademiska och analytiska förmågor – bli bättre på att ställa vetenskapliga frågor, formulera vetenskapligt förankrad text och kunna föra avancerade muntliga och skriftliga resonemang.

Varför ska man läsa statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet?

– Här får du en högkvalitativ statsvetenskaplig utbildning som möter arbetsmarknadens växande behov av välutbildade samhällsvetare. Du undervisas av aktiva forskare, vilket säkerställer den akademiska kvaliteten, och utbildningen innehåller även praktik – vilket ger en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta kontakt med potentiella arbetsgivare redan under utbildningen.

– Utbildningen i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet präglas av ett nära samarbete och dialog mellan lärare och studenter, där du som student tidigt under din utbildning får komma i kontakt både med den dagsaktuella forskningen som bedrivs inom ämnet och med praktiker som arbetar med statsvetenskapliga frågeställningar och verktyg inom privat eller offentlig verksamhet.

– Undervisningen bedrivs i hög grad i mindre studentgrupper där möjligheten till fördjupade seminariediskussioner och problembaserade inlärningsövningar är stor.

– Efter din utbildning har du bred kunskap om det politiska systemet på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Du har även verktygen för att studera, utvärdera och analysera beslutsprocesser, politiska program och den globala samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper gör dig attraktiv på en föränderlig arbetsmarknad. Våra tidigare studenter arbetar idag såväl inom offentlig förvaltning på olika nivåer som inom privat sektor.