Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Statsvetenskap, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Grunden i utbildningen består av 90 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap inklusive examensarbete om 15 hp. Första året introduceras den statsvetenskapliga disciplinens bredd genom grundkurserna i politisk teori, offentlig förvaltning, jämförande samt internationell politik. År två fokuserar på forskningsdesign och analys, europapolitik samt fördjupade kunskaper inom centrala statsvetenskapliga frågor som demokrati, makt, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, legitimitet och policy. Tredje årets studier innehåller såväl träning i metoder som fördjupning inom någon statsvetenskaplig teoribildning. Den muntliga och skriftliga presentationsförmågan tränas kontinuerligt under utbildningens gång. Tillsammans med ämneskunskaperna, samt erhållna metodkunskaper, utgör dessa färdigheter grunden för genomförandet av det avslutande examensarbetet. Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap, med eller utan inriktning. För dig som läser Statsvetenskap kandidat utan inriktning är valfriheten stor, utöver tre terminer inom huvudområdet statsvetenskap. Detta möjliggör en profilering av utbildningen utifrån egna intressen och önskemål och/eller utlandsstudier. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen. Vi erbjuder också inriktningen Miljö- och klimatpolitik som går helt på distans. Förutom de statsvetenskapliga kärnkurserna tillkommer två inriktningsspecifika kurser med miljö/klimatprofil. I kombination med kurser i statistik (termin 2) och nationalekonomi (termin 3-4) blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap, med eller utan inriktning). Inom utbildningen väljer studenten prefix för examen, filosofie eller politices, genom valbara kurser. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Profil

  • Miljö- och klimatpolitik
  • Statsvetenskap, utan inriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser i huvudområdet: Statsvetenskap: 90 Högskolepoäng

För att erhålla prefixet Filosofie kandidatexamen gäller:

Fördjupade studier i huvudområdet samt minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet. Läser du med inriktning Miljö- och klimatprolitik är valfritt utrymme 60 hp. Läser du utan inriktning är valfritt utrymme 90 hp.

För att erhålla prefixet Politices kandidatexamen gäller:

Kurser angivna i lista ska väljas

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå
S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 Grundnivå
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå
S0008N Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Grundnivå
S0026N Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 Grundnivå
S0031N Demokrati, utveckling och demokratisering 7,5 Grundnivå
S0035N Examensarbete i statsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå
S0037N Vetenskap och forskningsdesign 7,5 Grundnivå
S0038N Politisk styrning i teori och praktik 7,5 Grundnivå
S0042N Fördjupning i statsvetenskaplig teori 7,5 Grundnivå
S0043N Statsvetenskaplig metod 7,5 Grundnivå

Kurser inom profil