Läsordning
Statsvetenskap, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 30 Hp av
30 Hp  
Valfritt utrymme
Ny kurs
7,5 Hp  
Statistik för ekonomer
Ny kurs
7,5 Hp  
Nationalekonomisk data och analys

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Välj 7,5 Hp av
Ny kurs
7,5 Hp  
Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4