Hoppa till innehållet

Ett program med stor valfrihet

Systemvetenskapliga programmet i Luleå är en utbildning med stor valfrihet.
Du kan:

  • läsa hela programmet på distans eller campus

  • välja mellan kandidat, magister eller mastersexamen

  • skapa en egen profil på din utbildning

Läsa på distans: Undervisning via webben innebär att kursmaterial läggs ut och inlämningsuppgifter och rapporter lämnas in via vår lärplattform. Detta kompletteras med lektioner och gruppmöten på nätet eller videokonferenser. När du behöver hjälp och handledning kan du självklart kontakta undervisande lärare via e-post när du vill och per telefon på dagtid. För att kunna läsa programmet på distans behöver du en dator med bredbandsuppkoppling mot internet (minst 0,5 Mb/sek), headset, webbkamera och möjlighet (behörgihet) att installera program. 

Kandidatexamen 180 hp: Tre år, 135 hp obligatoriska kurser, 45 hp valfria kurser varav 30 hp i andra ämnen.

Magisterexamen: Kandidatexamen och ett år av mastersprogrammet i Informationssäkerhet eller det ettåriga magisterprogrammet Data Science.

Mastersexamen: Kandidatexamen samt mastersprogrammet i Informationssäkerhet, två år.

Egen profil: Du har möjlighet att välja kurser efter eget intresse när det är fria val.

Tillgodoräknande: Kurser som du läst tidigare kan du tillgodoräkna dig som valfria poäng, totalt 45 hp varav minst 30 hp i andra ämnen.