Hoppa till innehållet
Toppbild systemvetenskap

Ett program med stor valfrihet

Systemvetenskapliga programmet i Luleå är en utbildning med stor valfrihet. Du kan:

  • läsa hela programmet på distans eller campus

  • välja mellan kandidat, magister eller mastersexamen

  • skapa en egen profil på din utbildning

  • läsa systemvetenskap med internationell profil

Läsa på distans: Undervisning via webben innebär att kursmaterial läggs ut och inlämningsuppgifter och rapporter lämnas in via lärplattformen Fronter. Detta kompletteras med lektioner och gruppmöten på nätet eller videokonferenser. När du behöver hjälp och handledning kan du självklart kontakta undervisande lärare via e-post när du vill och per telefon på dagtid. För att kunna läsa programmet på distans behöver du en dator med bredbandsuppkoppling mot internet (minst 0,5 Mb/sek), headset, webbkamera och möjlighet (behörgihet) att installera program. 

Kandidatexamen 180 hp: Tre år, 105 hp obligatoriska kurser, 30 hp i ett annat ämne, 45 hp valfria kurser.

Magisterexamen: Kandidatexamen och ett år av mastersprogrammet i Informationssäkerhet.

Mastersexamen: Kandidatexamen samt mastersprogrammet i Informationssäkerhet, två år.

Egen profil: Du har möjlighet att välja kurser efter eget intresse när det är fria val.

Internationell profil: Du får en internationell profil om du läser en termin utomlands eller 30 hp främmande språk och skriver ditt examensarbete på engelska.

Tillgodoräknande: Kurser som du läst tidigare kan du tillgodoräkna dig som valfria poäng och/eller annat ämne (om du har 30 hp i annat ämne än systemvetenskap).