Hoppa till innehållet

Systemvetenskap, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Var med och skapa framtidens IT-system. Som systemvetare designar och konstruerar du informationssystem i ett samspel mellan teknik och användare. Utbildningen omfattar en blandning av ämnen från interaktionsdesign och projektledning till programmering och databaser.

Informationssystem kommer du dagligen i kontakt med när du använder sociala medier eller bokar tåg- och konsertbiljetter. Andra exempel är ekonomisystem, e-handelssystem och beslutsstödsystem. Programmet passar dig som är problemlösare som tycker om att jobba tillsammans med andra. Du ska inte bara designa och konstruera informationssystem, du ska också kunna reflektera över effekterna som informationssystemen har på människa, organisation och verksamhet. Du behöver inte kunna programmera innan du börjar programmet. Genom fria val av kurser har du möjlighet att forma din egen profil.

Utbildningens innehåll

Det systemvetenskapliga programmet är utformat för framtidens arbetsmarknad och leder till en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap. Efter kandidatexamen har du behörighet att söka utbildningar på avancerad nivå, inom t ex  Informationssäkerhet eller Data Science.   

Första året läser du obligatoriska kurser inom systemvetenskap som fokuserar på systemutveckling, programmering och databaser. Andra året innehåller valfria kurser under höstterminen, vilket ger dig möjlighet att forma din egen profil. Vårterminen innehåller ytterligare obligatoriska kurser som breddar dina kunskaper inom ämnet som affärssystem, IT-projekt och interaktionsdesign. Höstterminen under sista året innehåller kurser med fokus på beslutsstöd, verksamhetsutveckling och systemintegration där du också tillämpar tidigare inhämtade kunskaper. Under vårterminen genomför du examensarbetet.   

Under utbildningen får du möjlighet att knyta kontakter med näringslivet via nätverksträffar och projekt i företag. Det systemvetenskapliga programmet går att läsa på distans eller på campus. Distansstudier inkluderar inga obligatoriska fysiska träffar på campus Luleå däremot ingår obligatoriska moment i form av examination (online). 
Föreläsningar spelas in och finns tillgängliga via vår lärplattform.

Var kan jag jobba?

Exempel på arbeten är systemutvecklare, databasutvecklare, programmerare, systemtestare, IT-arkitekt, verksamhetsutvecklare och projektledare.

Anmälan
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans),
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 0 , Ej obligatoriska: 0
Inga obligatoriska fysiska träffar.
LTU-87011
2023-04-17
40

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå),
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87009
2023-04-17
40

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ingemar Andersson

Ingemar Andersson, Universitetsadjunkt

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491397