Obligatoriska kurser
Systemvetenskap, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Systemvetenskapliga programmet omfattar 180 högskolepoäng (Hp). För filosofie kandidatexamen krävs 105-135 Hp i huvudområdet systemvetenskap, vilket ska inkludera ett examensarbete om 15 Hp och obligatoriska kurser omfattande     90-120 Hp.  

I utbildningen ingår 45-75 hp valfritt kursutrymme inom vilket minst 30 Hp i andra ämnen än huvudområdet ska ingå. Det finns också möjlighet att studera endast två år och avsluta med en högskoleexamen. För en högskoleexamen krävs 120 högskolepoäng, varav 60 Hp i systemvetenskap samt ett examensarbete på 7.5 Hp. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Systemvetenskapliga programmet ges både som campusutbildning och som distansutbildning.Vid distansutbildning ingår inga obligatoriska träffar på campus Luleå. Undervisning på engelska kan förekomma.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Profil

  • Internationell profil

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
Eller:
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Systemvetenskap 1: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0004N Databaser I 7,5 Grundnivå
D0019N Programutveckling med Java 7,5 Grundnivå
D0020N Utveckling av informationssystem 7,5 Grundnivå
D0024E Programutveckling med Java II 7,5 Grundnivå
I0006N Design av IT 7,5 Grundnivå
I0015N Test av IT-system 7,5 Grundnivå

Systemvetenskap 2: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0005N Databaser II 7,5 Grundnivå
D0006N Objektorienterad analys och design 7,5 Grundnivå
D0021N IT-projekt 7,5 Grundnivå
D0025N Datakommunikation i informationssystem 7,5 Grundnivå
D0026E Affärssystem - ERP 7,5 Grundnivå
D0027E Interaktionsdesign & programmering 7,5 Grundnivå

Systemvetenskap 3: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0023E Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 Grundnivå
D0025E Data Mining 7,5 Grundnivå
D0031N Enterprise Architecture och SOA 15,0 Grundnivå
D0032N Examensarbete - systemvetenskap 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 45 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 45 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Eller

Engelska - Kan bytas ut mot annan valfri kurs

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0013S Engelska A 30,0 Grundnivå Valbar

Eller

Geografiska informationssystem - Kan bytas ut mot annan valfri kurs

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L0005B ArcGIS 7,5 Grundnivå Valbar
L0008B Kartografisk visualisering 7,5 Grundnivå Valbar
L0010B Geografisk analys 7,5 Grundnivå Valbar
L0020B Geografisk informationsteknik 7,5 Grundnivå Valbar

Kurser inom profil