Hoppa till innehållet

Antagningsprov – tvärkonstnärlig scenproduktion 180 hp

Antagningsprovet består av ett personligt brev och arbetsprover.

Antagningsprov skickas senast 2021-04-30 via e-post till etks-antagningsprovtksc@ltu.se innehållande personligt brev samt länk till arbetsprover via den fildelningstjänst eller webbtjänst du valt.

 

Personligt brev

Skriv ett personligt brev enligt följande:

1. Namn
2. Personnummer
3. Beskriv din generella bakgrund, t ex utbildningar du gått, jobb du haft, föreningar du varit delaktig i och intressen.
4. Beskriv din konstnärliga bakgrund, t ex produktioner du varit involverad i, egna verk och utbildningar du gått.
5. Beskriv din nuvarande konstnärliga sceniska verksamhet.
6. Beskriv dina andra kreativa och konstnärliga aktiviteter inom exempelvis musikteknik, medieteknik eller icke-sceniska konstformer, om du har några.
7. Beskriv dina sceniska intressen.
8. Beskriv dina konstnärliga ambitioner och hur du ser ditt skapande i framtiden.
9. Beskriv dina mål med och förväntningar av utbildningen tvärkonstnärlig scenproduktion.
10. Ange om du sökt andra utbildningar och i så fall vilka.

 

Arbetsprov

Skicka arbetsprover som visar ditt konstnärliga djup och bredd. Du kan t ex skicka filer med ljud, video, bild och text. Bifoga en beskrivning av din roll och vad du bidragit med i de arbetsprov du skickar in. Lägg dina filer på en lämplig fildelningstjänst (t ex OneDrive, Google Drive eller Dropbox) eller webbtjänst (till exempel YouTube). Bifoga en länk till dina filer i samma e-postmeddelande som ditt personliga brev.