Hoppa till innehållet

Scenproduktion kandidat, tvärkonstnärlig

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Scenproduktion är en professionsnära och multidisciplinär utbildning för dig som vill arbeta med scenisk och audiovisuell gestaltning. Du använder teknik för gestaltande sceniska produktioner inom musik, teater, scenshower, performancekonst eller digitala produktioner.

Den nya spetskompetensen stavas ”bredd”. Många andra utbildningar hjälper studenterna att finslipa färdigheter som förbereder dem för att arbeta med en viss sak på ett visst sätt, men flera av oss är bra på många saker och vi gillar att arbeta med olika typer av projekt. Vi tycker om att utforska nya konstformer och stilar. Lyckligtvis vill fler och fler arbetsgivare, projektledare och medarbetare i kreativa branscher arbeta med människor som oss, det vill säga personer med en bred kompetens som kan skapa nya och innovativa konstnärliga upplevelser för både fysiska och virtuella miljöer.

Utbildningens innehåll

Denna tvärkonstnärliga utbildning i scenproduktion ger dig möjligheter att utveckla och integrera många olika kreativa färdigheter. Du möter till exempel ett utvidgat scenbegrepp där scenen ses som sättet, platsen eller gränssnittet där du kommunicerar med både människor och miljö. I utbildningen utvecklar du din hantverksskicklighet och kunskap att arbeta skapande och gestaltande med scenproduktion, musik och medier. En del av lärandet är förankrat i traditionella konstformer och hantverk där du kan använda ny teknik för att utforska till exempel interaktivitet. Utbildningen hjälper dig att bygga en tvärkonstnärlig kreativ kunskapsbas med färdigheter som är tillämpbara i traditionell och nyskapande scenkonst.

Digitala verktyg och medier skapar förutsättningar för scenkonsten att söka sig ut och skapa nya publika möten och föreställningsformer. Exempel på sådana tekniker är virtual reality (VR) och augmented reality (AR). Utbildningen integrerar praktiska, konstnärliga och teoretiska moment i en laborativ och skapande miljö. I utbildningen beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i dess innehåll, utformning och genomförande. 

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier (180 hp) och avslutas med ett examensarbete (15 hp). Totalt 22,5 hp utgör fritt valda kurser. Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå. 

Var kan jag jobba?

Arbetsmarknaden omfattar teatrar, operahus, konsthallar, muséer, fria teatrar, konserthus och produktionsbolag fria grupper och andra scenkonstinstitutioner.

Anmälan
Scenproduktion kandidat, tvärkonstnärlig
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80008
2023-04-17
15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes konstnärliga djup, konstnärlig bredd, lämplighet för utbildningen, lämplighet för kommande arbetsliv. Antagningsprovet består av personligt brev samt arbetsprover.

Urval

Resultatet av antagningsprov utgör grund för rangordning

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval
Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Tomas Johannesson

Tomas Johannesson, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Ljudteknik

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72741