Hoppa till innehållet
Tvärkonstnärlig scenproduktion - programbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tvärkonstnärlig scenproduktion

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Tvärkonstnärlig scenproduktion är en professionsnära och multidisciplinär utbildning för dig som vill arbeta med scenisk och audiovisuell gestaltning genom användande av ny teknik inom gestaltande sceniska produktioner vid teater, shower eller digitala produktioner som reklam- och musikvideos.

I utbildningen möter du ett utvidgat scenbegrepp där scenen i ses som sättet, platsen eller gränssnittet där du kommunicerar med både människor och miljö. Du kommer att utveckla din förmåga att integrera olika uttryckssätt och kommunikationsformer i fysiska och virtuella miljöer.Utbildningen ger dig en grundläggande hantverksskicklighet och konstnärlig kunskap att arbeta skapande och gestaltande inom scenproduktion och medier. Du får använda dig av ny teknik samt interaktiva och multidisciplinära metoder som har tillämpning i såväl traditionell scenkonst som i nyskapande miljöer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen integrerar praktiska, konstnärliga och teoretiska moment i en laborativ miljö. Digitala verktyg och medier skapar förutsättningar för scenkonsten att söka sig ut från traditionella scener och skapa nya publika möten och andra föreställningsformer. Augmented och Virtual Reality är exepempel på sådana tekniker.

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier varav 30 hp ges som en fördjupning mot Audiovisuell gestaltning eller Scenisk gestaltning. Totalt 15 hp utgör fritt valda kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (15 hp) inom vald fördjupning. Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

Var kan jag jobba?

Arbetsmarknaden omfattar teatrar, operahus, konsthallar, muséer, fria teatrar, konserthus och produktionsbolag fria grupper och andra scenkonstinstitutioner.

Anmälan
Tvärkonstnärlig scenproduktion
Piteå, Normal, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80008
2021-04-15
15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Resultatet av antagningsprov utgör grund för rangordning

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval
Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ulf Friberg

Ulf Friberg, Universitetslektor, Fil Dr Scenisk gestaltning, Utbildningsledare skådespelarutbildningen

Organisation: Scenisk Framställning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493671
Rum: 2005 - Luleå»