Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Scenproduktion kandidat, tvärkonstnärlig

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Scenproduktion, tvärkonstnärlig kandidat är en professionsnära och multidisciplinär utbildning. Den är till för dig som vill arbeta med scenisk och audiovisuell gestaltning genom användande av ny teknik inom gestaltande sceniska produktioner inom musik, teater, scenshower, performancekonst eller digitala produktioner som reklam- och musikvideos.
I utbildningen möter du ett utvidgat scenbegrepp. Scenen är platsen eller gränssnittet där du kommunicerar med din omgivning. Utbildningen strävar efter att utveckla din förmåga att integrera olika uttryckssätt och kommunikationsformer i fysiska och virtuella miljöer och ger dig en grundläggande hantverksskicklighet och kunskap att arbeta skapande och gestaltande inom scenproduktion, musik och medier. Du får använda dig av ny teknik och studera interaktiva och multidisciplinära metoder som har tillämpning i såväl traditionell scenkonst som i nyskapande uttrycksformer.
Digitala verktyg och medier skapar förutsättningar för scenkonsten att söka sig ut och skapa nya publika möten och föreställningsformer. Exempel på sådana tekniker är virtual reality (VR) och augmented reality (AR). Utbildningen integrerar praktiska, konstnärliga och teoretiska moment i en laborativ och skapande miljö. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 
Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier (180 hp) och avslutas med ett examensarbete (15 hp). Totalt 22,5 hp utgör fritt valda kurser. Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå. 
För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes konstnärliga djup, konstnärlig bredd, lämplighet för utbildningen, lämplighet för kommande arbetsliv. Antagningsprovet består av personligt brev samt arbetsprover.

Urval

Resultatet av antagningsprov utgör grund för rangordning

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser inom huvudområde: 97,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Sceniska rum 15,0 Grundnivå
T0011G Koncept och intermediakonst 7,5 Grundnivå
T0017G Sceniskt skapande 2 7,5 Grundnivå
Ny kurs Examensarbete i scenproduktion kandidat, tvärkonstnärlig 15,0 Grundnivå
Ny kurs Projektledning, branschkunskap och konstnärligt samarbete 15,0 Grundnivå
T0009G Sceniskt skapande 1 7,5 Grundnivå
Ny kurs Tvärkonstnärlig gestaltning 2 15,0 Grundnivå
Ny kurs Tvärkonstnärlig gestaltning 1 15,0 Grundnivå

Övriga obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T0018G Musikskapande 2 7,5 Grundnivå
Ny kurs Forskningsprocessen 7,5 Grundnivå
T0012G Musikskapande 1 7,5 Grundnivå
Ny kurs Interaktiva medier och system 15,0 Grundnivå
T0016G Det konstnärliga vetandets grund 7,5 Grundnivå
T0019G Audiovisuellt skapande 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 22,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 22,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.