Framtiden är en upplevelse

Malin Sibelius från Falkenberg läser Upplevelseproduktion på Musikhögskolan i Piteå, vid Luleå tekniska universtiet och ser framtiden inom kulturen.

Malin Sibelius är 25 år, kommer från Falkenberg, och sökte sig norrut med kastad studentmössa efter estetiska gymnasieprogrammet med inriktning dans. Hon ville utbilda sig inom kultur och media och kom i kontakt med just Upplevelseproduktionsprogrammet på Musikhögskolan i Piteå, vid Luleå tekniska universitet.

– Utbildningen hittade jag utav en slump när jag sökte efter utbildningar inom media och kultur. I och med att den innehåller delar av båda dessa valde jag att börja studera i Piteå, säger Malin

Grund att bygga vidare på

Upplevelseproduktionsprogrammet förbereder studenterna för upplevelseindustrin och tanken är att ge den grundkompetens som krävs, genom kurser mot turism, evenemang och projektledning, och att studenterna sedan själva ska forma utbildningen kring det specialintresse de själva har.

– Det bästa med Musikhögskolan i Piteå är att det ges stora möjligheter att samarbeta med andra kreativa utbildningar inom media och musik. Klasserna är små vilket leder till god sammanhållning och en nära kontakt med lärarna, sammanfattar Malin

Framtid inom kulturen

Målet med utbildningen är ett jobb som projektledare eller producent inom de kulturella och kreativa näringarna som konsult, egenföretagare eller anställd inom företag. Flera tidigare studenter har sökt sig mot branschorganisationer och myndigheter på statlig, regional eller kommunal nivå inom kulturområdet och Malin Sibelius personliga mål efter ett år på utbildningen är klart.

– Mitt mål efter examen är att arbeta med kulturproduktion i olika former.

 

  

Publicerad: 5 april 2012

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017