Nätverk till utbildningen i Upplevelseproduktion

Utbildningen i Upplevelseproduktion ingår i ett antal nationella och internationella nätverk.

  • University of the Arctic Thematic Network Northern Tourism: Nätverket består av universitet i Canada, Norge, Sverige och Finland med syfte att samverka inom utbildning och forskning kring arktisk turism.
  • International Polar Tourism Network: Nätverk av forskare kring turism i och om de Arktiska och Antarktiska områdena. Syte med nätverket är att samverka och utveckla turism forskning inom dessa områden.  
  • TURID: Nordiskt nätverket vars syfte är att främja mobiliteten mellan lärare och studerande inom yrkeshögskoleutbildningar och andra utbildningar på motsvarande nivå. Det gäller fritids- och kultursektorn samt turism, resor och friluftsliv.
  • MiPeNatverk - Nordiskt Nätverk i Miljöpedagogik Nätverket består av högskolor i de nordiska länder med undervisning och forskning i anknytning till miljö, hållbarhet och utomhuspedaogik.
  • Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå:  Nätverk för tripel-helix samverkan med samhället och upplevelseindustrin.
  • LTU Utvecklingsområdet Upplevelse, Turism och Fritid: Nätverk inom LTU för forskare och lärare för samverkan inom undervisning och forskning inom upplevelser, turism och fritidsvetenskap.

Publicerad: 4 mars 2011

Uppdaterad: 30 januari 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017