Hoppa till innehållet
Hans Gelter
Hans Gelter

Hans Gelter

Piteå

Hemsida för Hans Gelter

Hans Gelter

F.Dr. Univ. Lektor och forskare i upplevelseproduktion.

Telefon 0911-72718. Rum L227, Avdelningen för Medier, Ljudteknik och Upplevelseproduktion, Inst. för Konst, Kommunikation och Lärande, KKL, Piteå. E-post: Hans.Gelter@ltu.se

Befattning: Lektor och ämnesansvarig för upplevelseproduktion.

Undervisning: Vid LTU undervisar studenter inom upplevelseproduktion på olika kurser på samtliga nivåer, upplevelsekunskap, turism, service & värdskap, Vetenskapsmetodik m.fl.  och ansvarar för examensarbetena. Jag har också externa uppdrag med föreläsningar, kurser m.m. inom upplevelseproduktion och turism.

Jag har 1996-2004 undervisat på lärarutbildningarna vid LTU inom ämnen som naturkunskap, biologi, utomhuspedagogik, ekosofi/djupekologi, friluftsliv, lägerskola m.m. Vid uppsala universitetet  har jag 1985-2005 undervisat inom biologi, evolution och genetik på grund-, påbyggnads- och doktorandnivå.

Jag har även undervisat vid UNIS Svalbard, Grythyttans restauranthögskola (Örebro universitet), Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, Åbo Akademi i Wasa (Finland), Laplands universitet i Rovaniemi (Finland), Queens University i Kingston, (Canada), och Yukon College i Whitehorse, (Canada).

Forskning:  I min forskning intresserar jag mig för teori-, metod- och konceptutveckling inom upplevelseproduktion och hur man kan kvalitetssäkra upplevelseprodukter (Quality of experience)  . Jag är även intresserad av  transformativa upplevelser och lärande genom upplevelser  inom friluftsliv, naturturism och polarturism. Speciellt är jag intresserad av guidemetodik och guideetik inom naturturism och hur den påverkar gästers meningsskapande upplevelser och transformativa lärande. Jag sturerar bl.a. turister och Student-on-Ice studenter på Antarktis expeditioner. I ett internationellt samarbete tittar vi på hur starka upplevelser i polarregioner påverkar lärande, beteende och utvecklandet av ambassadörskap för besöksmålet.

Inom ett Kolartic ENPI projekt BART - Public Private Partnership in Barents Tourism studerar vi och bidrar till turismutveckling inom Barentsregionen.

 Tidigare har jag vid Lärarutbildningen vid LTU intresserat mig för upplevelsebaserat lärande inom  utomhuspedagogik och friluftsliv. Vid Uppsala universitetet och Qeens University i Canada forskade jag om evolutionära genetiska processer och djurs kommunikation. Bl.a. studerade jag dialekter hos fåglar, artbildning, släktskap mellan arter och genetisk släktskap inom fågelkullar.

Fritid: På min fritid driver jag företaget Guide Natura  med kajakuthyrning och guidade turer samt båttaxi i Piteå skärgård. Jag har jobbat som reseledare åt TEMA resor i Alperna, Madeira, Samos, Cypern, Tanzania (safari) och Nepal (trekking). Jag klättrar gärna i berg (Alperna, Nepal), är skidinstruktör (alpint och telemark), långfärdskridskoledare och kajakinstruktör inom Friluftsfrämjandet.

Utbildning & anställningar: Examen på biologlinjen 1984 och doktorsexamen i Genetik 1989 vid Uppsala universitet. Postdoc vid Qeens University, Canada 1991-1993, Forskarassistent 1989-1994 och universiteteslektor i genetik vid Uppsala universitet1994-1995. Lektor i biologi 1996-2002 vid lärarutbildningarna, LTU. Lektor vid upplevelseproduktion 2002-, LTU. 

Relaterade länkar