Hoppa till innehållet

Läsordning
Upplevelseproduktion, kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Läsordningen visas endast i utbildningsplanen. Välj Utbildningsplan i vänstermenyn och välj version 2013/2014

Årskurs 2

höstterminen 2014
vårterminen 2015
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 3

höstterminen 2015
vårterminen 2016
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 15 Hp av
15 Hp  
Valfritt utrymme
Välj 15 Hp av
15 Hp  
Valfritt utrymme
Kurser inom inriktning