Hoppa till innehållet
Master_fys_omt_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterutbildningen Fysioterapi inriktning ortopedisk manuell terapi omfattar under första delen en fördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på funktion och funktionsbegränsningar i rörelseapparaten, för att under senare del av utbildningen fördjupas med inriktning ortopedisk manuell terapi.

Utbildningen utgår från ett biopsykosocialt perspektiv för att med helhetssyn på människan, fördjupa kunskapen kring människans rörelseförmåga, aktivitet, hälsa och välbefinnande. Ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom fysioterapi där teoretiska och praktiska kunskaper integreras. Programmet omfattar bedömning av patientens smärt- och funktionsstatus såväl som specifik undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Programmet utgår ifrån evidensbaserad behandling med syfte till egenaktivitet eller hälsobefrämjande åtgärder för att öka funktion och hälsa.

Var kan jag jobba?

I ett  samhällsperspektiv finns en efterfrågan på specialistkompetens inom specialistområdet ortopedisk manuell terapi och studenter som utexaminerats från masterprogrammet är attraktiva inom såväl   privat som offentlig sektor. Denna fördjupade kompetens stärker konkurrenskraften vid tillsättningar av tjänster och ger förkunskaper till utbildning på forskarnivå.

Anmälan
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi
Luleå, Distans, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
LTU-92766
2020-04-15
35
Förkunskapskrav

- Sjukgymnastexamen omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande.

- Yrkeserfarenhet som sjukgymnast motsvarande minst 6 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Urvalet baseras på akademiska kvalifikationer (antal högskolepoäng inom området, magisterkompetens etc), klinisk fortbildning inom området (kurser inom området), yrkeslivserfarenhet (antal yrkesverksamma år inom området), forsknings- och utbildningsmeriter (arbetat med FoI-verksamhet, utbildningsverksamhet). Dessa meriter ska sammanställas i ett personligt brev som även beskriver intresset för utbildningen. Alla meriter ska även styrkas med relevanta handlingar.

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Peter Michaelson

Peter Michaelson, Biträdande professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493932
Rum: S233 - Luleå»